Leidar skal støtte IRENAs globale kommunikasjonsarbeid

Leidar har etter omfattende konkurranse med flere byråer vunnet den globale rammeavtalen med det internasjonale byrået for fornybar energi IRENA, lokalisert i Abu Dhabi. IRENA er en mellomstatlig organisasjon som støtter land i deres overgang til en bærekraftig energifremtid, og fungerer som den viktigste plattformen for internasjonalt samarbeid, et ekspertisesenter for politikk, teknologi og forskning på fornybar energi.

Leidar vil jobbe tett med kommunikasjonsavdelingen til IRENA for å øke lederskapets profilering og posisjonere den internasjonale organisasjonen som en tankeleder innen transformasjon og global energi.

Hele teamet i Leidar vil jobbe tett på tvers av de internasjonale kontorene under ledelse av kontoret i Dubai. Sammen skal Leidar levere på strategiutvikling, sosiale medier, innholdsproduksjon, internasjonale medierelasjoner og bistand rundt arrangementer.

Dette er en fantastisk seier for vårt nettverk. Bærekraft er en integrert del av vår tankegang og væremåte som selskap. Vi støtter en rekke selskap som har valgt å gjøre bærekraft til deres bedriftsmodell. Fornybar energi har vært et viktig område for oss fra begynnelsen av. Våre integrerte og erfarne teams har god erfaring i å levere globale leveranser som våre kunder forventer og dette vil være en stor fordel i vårt arbeid med IRENA, sier Andreas Keller, daglig leder i Leidar MENA. 

Les mer om IRENA her.