Er podkast riktig format for deg?

Podkast har blitt svært populært og er en kommunikasjonsplattform som tilbyr bedrifter og organisasjoner en ny måte å kommunisere med interessentene sine på. Podkast er enkelt å utvikle og formatet passer svært godt til bedrifter som har som mål å opparbeide seg en ekspertrolle innenfor et konkret tema. 

Voksende popularitet  

«Apple is taking Podcasting mainstream” sa Steve Jobs da Apple gjorde podkast tilgjengelig i iTunes sommeren 2005. I dag er det over 1 million podkaster og 30 millioner episoder tilgjengelig i Apples podkast plattform. Selv om podkaster langt på vei har utviklet seg til et «mainstream-medium» er det først de siste årene at podkaster har oppnådd populariteten Jobs så for seg i 2005.  

De siste årene har Podkast gått fra å være en nisjekanal til å bli en stadig mer populær måte å konsumere informasjon og underholdning på. Podtoppens oversikt over antall lyttere viser at de mest populære podkastene har over 100.000 unike lyttere hver uke. Dette er ett imponerende tall som også har fanget interessen til en rekke bedrifter og organisasjoner. 

For bedrifter og organisasjoner er det viktig å stadig utforske nye måter å nå ut til og engasjere interessentene sine på. Mange søker aktivt deltagelse i nyhets- og bransje podkaster, mens også et økende antall bedrifter og organisasjoner har begynt å utvikle egne podkaster. Egenutviklede podkaster er en ideell måte å vise frem ekspertise og å bygge tankelederskap på. Til forskjell fra andre kommunikasjonskanaler er det en kanal helt uten begrensninger. I tradisjonelle medier har man gjerne ett par minutter, eller et visst antall ord til å formidle et budskap. I sosiale medier er man begrenset av antall ord og det er vanskelig å gå i dybden. Disse begrensningene eksisterer ikke i podkastformatet. 

Smalt, men viktig publikum  

Selv om stadig flere lytter til podkast er ikke egenutviklede podkaster først og fremst en kanal for å treffe et bredt publikum. Det er derimot en ypperlig samtaleform og kommunikasjonskanal for å bygge felleskap og for å engasjere dine viktigste og mest trofaste interessenter. Det er derfor viktig å ikke utelukkende se på tradisjonelle mål som antall lyttere og abonnenter når man vurderer effekten. Man må også vurdere i hvor stor grad man greier å skape engasjement. Dette kan være utfordrende å måle, men det kan være nyttig å studere trafikken på nett og i sosiale kanaler og vurdere hvorvidt eventuelle svingninger korrelerer med podkast utgivelser. 

Når man utvikler en podkast er det viktig å være bevisst på hvem du ønsker å nå slik at du kan utvikle historier som er tilpasset målgruppen. For å sikre en rød tråd gjennom hele podkast-serien er det derfor lurt å utvikle en redaksjonell plan. Denne bør inneholde konkrete temaer du ønsker å belyse og potensielle gjester det kan være interessant å diskutere de ulike temaene med. I forkant av episodene er det viktig å sørge for at både du og gjesten er så godt forberedt som mulig. Det kan derfor være lurt å sende spørsmålene du har tenkt til å stille i forkant av intervjuet, slik at gjesten får anledning til å forbedre seg og samtalen flyter bedre. Selve produksjonen behøver ikke være dyr, men det er viktig at lydkvaliteten er god. De fleste lytter på podkast ved hjelp av høretelefoner, noe som gjør lytteren ekstra varsom for dårlig lydkvalitet.  

Er podkast riktig for deg og ditt budskap?  

Podkast er en ypperlig mulighet for deg som ønsker å tilby interessentene mer enn det du har mulighet til gjennom tradisjonelle medier, nettsider og sosiale medier. Ønsker du å opparbeide deg en tydelig posisjon og ekspertrolle innenfor ditt felt er podkast en kommunikasjonskanal å vurdere som del av en din kommunikasjonsstrategi.  

For å lykkes er det også viktig å ha en klar målsetning med klare og definerte suksessfaktorer. Leidar kan bistå med å utvikle konsept, definere mål og suksessfaktorer, samt produksjon i våres studio. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.  

Flere bedrifter og organisasjoner har allerede utviklet egne podkaster. Her er noen eksempler: 

Roche: Fremtidens helse 

Deloitte: Deloittecast 

Energi Norge: Fornybaren 

NUPI: Hvor hender det? 

Kommunikasjonsforeningen: Kommunikasjonspodden 

Dysleksi Norge: Påddkast 

Regnskap Norge: Regnskap Norge-Podden 

DNB: Utbytte