Sette kurs

Effektiv kommunikasjon må bygge på en omforent strategi. Gjennom velprøvde prosesser legger vi grunnlaget for god navigasjon og engasjerende kommunikasjon.

Strategisk rammeverk

En tydelig visjon, misjon og engasjerende verdier skaper kraft i organisasjonen og engasjement blant interessegruppene. Alle virksomheter bør oppdatere sitt strategiske rammeverk fra tid til annen. Lederskifter, store endringer i markedet, bedriftssammenslåinger eller splittelser er gode grunner for å samkjøre seg på strategi.

Leidar har vært veileder for mange av de aller største bedriftene i Norge i prosesser for å utvikle komplette eller deler av strategiske rammeverk. Vår rolle er å lytte, lede og dokumentere – slik at toppledere og ledergrupper får en omforent retning, eller Nordstjernen som vi liker å kalle det strategiske rammeverket. Vi har erfaring og prosesser som sikrer gode resultater.

Kommunikajonsplattform

Virksomheter vurderes på samme måte som enkeltpersoner. De kommer fra et sted, de er på veg til noe. Reisen og retningen er den store fortellingen. Å få frem urhistorien er like viktig som å være tydelig på retning. Jo bedre sammenheng det er mellom hva vi har fått til og våre ambisjoner, desto mer troverdige er vi.

Troverdighet er en forutsetning for effektiv kommunikasjon. Troverdighet dyrkes og bygges. Arkitekturen leverer vi i en kommunikasjonsplattform.

For at historiefortelling skal være effektiv, må den være del av et større narrativ. Vi etablerer en overordnet melding, temaer, fakta og historier som samlet skaper et kraftfullt narrativ.

Visuell identitet

En tydelig, unik og tiltalende visuell identitet skaper umiddelbare assosiasjoner og engasjement. Det strategiske rammeverket og identiteten gir føring for den visuelle identiteten. Våre designere er eksperter på å analysere utgangspunktet og skape design løsninger som står seg. Interaktive medier, som nettsted og applikasjoner, følger flyktige regler av brukeropplevelse, i rammene av teknologisk utvikling. Dette bør designes side om side med den visuelle profilen, men en god eksisterende profil er også et godt grunnlag. Den visuelle profilen danner grunnlaget for hvordan du skal fremstå enhetlig i alle kanaler og på alle flater, nå og fremover. Suksesskriteriene for identiteten er: Eierskap, konsistens og langsiktighet.