Teknologi for svaksynte

Hvordan øke oppmerksomheten om teknologi for blinde, svaksynte og personer med lesevansker i Norge?

OrCam Technologies er en ledende global aktør innenfor hjelpemiddelteknologi basert på kunstig intelligens. Deres brukervennlige hjelpemidler gir personer med synsutfordringer økt grad av selvstendighet i hverdagen.

Omdømme
Utfordring

OrCam ønsket å skape oppmerksomhet rundt teknologien i det norske markedet, som også har offentlige støtteordninger. Leidar fikk oppgaven i 2018 å øke oppmerksomheten gjennom media og å hjelpe OrCam med å få en helhetlig forståelse av det norske landskapet.

Løsning

Siden OrCam er basert utenfor Norge har Leidar jobbet tett både med OrCam og den norske leverandøren, Logisense. Sammen har vi kartlagt potensielle brukere av produktet som kan fortelle om deres opplevelser og erfaringer med OrCam til norske medier.

Under vårt samarbeid har vi blant annet sikret at brukernes historier har nådd nasjonale TV-sendinger og landets største aviser, så vel som regionale- og bransjespesifikke medier.

“Vårt partnerskap med Leidar har vært veldig positivt og produktivt. Leidar har fungert som en utstrakt arm for OrCam i Norge. Deres rådgivere har hjulpet oss med å bedre forstå og navigere i det norske landskapet, og de har vært et viktig bidrag for å øke kjennskapen til OrCam som merkevare– og på denne måten støttet vårt salg i markedet. OrCam er veldig takknemlig for vårt samarbeid, og ser fram til å fortsette å arbeide med Leidar i fremtiden”.

– Meydan Ben-Barak, Nordisk direktør for forretningsutvikling, OrCam Technologies