Sommerfugler i magen

Dessverre viser tall fra Blå Kors i 2018 at så mange som 54 % av oss har vært bekymret for et barn, men at bare 10 prosent har valgt å kontakte barnet selv ved bekymring.

Animasjonsfilmen “Sommerfugler i magen” er en del av Blå Kors prosjektet JEG SER. Filmen fungerer som en samtaleåpner til å snakke med barn og det de er opptatt av. Filmen viser hvordan man kan lytte og snakke med et barn om de ulike følelsene de har.

Utfordring

Filmens målgruppe er alle voksne som har egne barn eller som har kontakt med barn gjennom jobben, samt barnet selv. Blå Kors ønsket å rette fokuset mot den trygge relasjonen mellom voksne og barn. Utfordringen er å forebygge slik at alle barn opplever minst en trygg relasjon til et menneske de stoler på.

Løsning

Filmen er en animasjonsfilm basert på boken “Sommerfugler i magen”, skrevet av Svetlana Dudaitieme i samarbeid med Blå Kors. Alex har en vond klump i magen. Han har mange følelser og det knyter seg mer og mer i magen. Alex møter den voksne giraffen og sammen oppdager de at klumpen i magen egentlig er en knute av garn i forskjellige farger. De ulike fargene representerer ulike følelser. Giraffen spør Alex om hvilke situasjoner han kjente på de spesifikke følelsene. Giraffen sammenligner følelsene til Alex med det skiftende været. “Solen kan ikke skinne hele tiden” (…) “Når det lyner og tordner er det mange som blir redde (..). Men det hjelper hvis du kan gjemme deg sammen med noen som kan fortelle deg at du er trygg der du er”.

Av følelsene til Alex strikker Giraffen et skjerf til Alex. Det holder han varm og trygg. Filmen viser med enkle metaforer viktigheten av dele sine vonde hemmeligheter med en voksen man er trygg på.

En del av utfordringen var å korte ned bokens innhold, men likevel bevare den viktigste essensen. Filmen tok utgangspunkt i det grafiske uttrykket som allerede preget boken. Leidars illustratør utvidet dette universet, da boken bare hadde et fåtall bilder og ga dem liv. Det ble laget et storyboard av filmen i forkant av dette arbeidet, slik at kunden lettere kunne bidra og ta avgjørelser sammen med regissøren. Filmen har et svært rolig tempo, fordi den hovedsakelig skal benyttes opp mot barn i sårbare situasjoner. Musikken (fra epidemic sound) og den voksne fortellerstemmen gir filmen den trygge atmosfæren kunden ønsket.

Det ble også laget en kort sosiale medie film som markedsfører filmen (samt animasjonsfilmen i samme kampanje som retter seg mot barn i barnehage). Filmene ble markedsført hovedsakelig opp mot dem som arbeider med barn, spesielt sårbare barn.