Sjøkartskonferansen

Planlegging, film, design og gjennomføring av Kartverkets digital konferanse om bruk av sjøkart.

Kartverket er statens fagmyndighet innen kart, geodata og offentlig eiendomsinformasjon, og er også landets tinglysingsmyndighet. Ansvarsområdet omfatter Norges land-, kyst- og havområder. Kartverkets Sjødivisjon arrangerer hvert år en konferanse med hovedfokus på sjøkart og sikker ferdsel på sjøen.

Design
Digital rådgivning
Film
Omdømme
Utfordring

Kartverket ønsket å videreutvikle sitt årlige konsept og skape en møteplass for brukere og leverandører av nautiske produkter, maritime interesseorganisasjoner, undervisningsmiljø og offentlige aktører. På grunn av Covid-19, ble det bestemt at konferansen i år skulle gjennomføres digitalt. Kartverket engasjerte derfor Leidar for å bistå med å utvikle konseptet, samt bistand under selve gjennomføringen.

Løsning

Leidar bistod med planleggingen og gjennomføringen av den digitale konferansen. Tidlig i prosessen ble det avgjort at konferansen skulle gjennomføres som en serie med sesjoner på 60 til 90 minutter, tilpasset ulike målgrupper. Temaene var sikre og effektive havnersjøkart for mindre fartøy og sjøkart for fritidsbåter.

Leidar undersøkte flere mulige digitale løsninger for konferansen. Det endelige valget falt til slutt på en hybrid-løsning via plattformen Vimeo, hvor foredragsholderne ble gjort opptak av i forkant og Kartverket var til stede under den digitale konferansen gjennom en chattefunksjon.

Planlegging av program og innhold ble gjort i tett samarbeid med Kartverkets kommunikasjonsavdeling og fagpersonell ved sjødivisjonen. Leidar var i kontakt med foredragsholdere og planleggingen av sesjonene samt gjennomførte opptakene av innleggene og klippet i etterkant sammen alt innhold. I tillegg ble det lagd reportasjeinnslag som ga deltakerne innsikt i tematikken på spennende lokasjoner. Her kunne deltakerne få innsikt i både arbeid med dybdedata i norske havner, bruk av kart i fiskebåt og fritidsbåters behov for sjøkart.

Leidar utarbeidet en egen grafisk profil for konferansen, som er avbildet her. I tillegg produserte Leidar vignetter, venteskjermer og innhold til sosiale medier basert på nøye utvalgte bilder.

For å sikre deltakere ble relevante organisasjoner og bedrifter invitert, samt at det ble kjørt annonser på Facebook og LinkedIn. Til sammen var det registrert over 800 deltakere på de tre sesjonene.

Tilbakemelding om konferansen ble hentet inn gjennom en spørreundersøkelse og resultatene viser at den digitale løsningen sikret at enda flere, på tvers av Norge, kunne delta på konferansen.

 

Se innholdet fra konferansen her

– Vi er veldig fornøyde med samarbeidet vi hadde med Leidar. Vi var lenge usikre på om vi greide å gjennomføre konferansen digitalt, men takket være effektiv leveranse med høy kvalitet ble konferansen gjennomført som en stor suksess. Vi hadde flere deltagere enn noen gang og vi har fått flere tilbakemeldinger om at flere av deltagerne ønsker at vi beholder det digitale formatet også etter Covid-19.

Gudmund Jønsson, avdelingsdirektør for sjøkartmyndighetsavdelingen i Kartverket