Sirkulærøkonomi i bygg, anlegg og eiendom

En oppsummerende rapport om Byggfloken: Sirkulærøkonomi i bygge-, anleggs-, og eiendomsnæringen.

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen står for 40 prosent av samlede klimagassutslipp i verden og omsetter årlig for 600 milliarder kroner i Norge. Dette er et problem som vil kreve mer enn én enkelt aktør. Det vil kreve at hele bransjen går sammen for å bidra til omstilling innen en av Norges største og viktigste næringer.

Design
Omdømme
Utfordring

Med Byggfloken har RENAS, Statsbygg, buildingSMART, Æra Strategic Innovation, Circular Norway og 21 andre aktører jobbet sammen i seks måneder for å utfordre sementerte sannheter som hindrer sirkulære og bærekraftige løsninger i bygge-, anleggs-, og eiendomsnæringen. Prosjektet genererte store mengder innsikt. Det var derfor et behov for å dokumentere utfordringene og mulighetene i næringen som ble avdekket i prosessen i en rapport.

Løsning

Leidar bistod i alle ledd av rapporten, inkludert intervjuer og design. Planleggingen av rapporten startet med en felles workshop, der initiativtakeren RENAS sammen med Leidar, definerte hensikten til rapporten og laget en tydelig plan på innhold og fremdrift. Deretter intervjuet Leidar eksperten ansvarlig for sirkulærøkonomi i World Economic Forum, nederlandske og nordiske fagpersoner for å få frem internasjonale og nordiske perspektiver. Leidar utformet disposisjonen, utviklet visuell løsning for rapporten.

Vi håper at denne rapporten vil introdusere hele næringen til sirkulærøkonomi og samtidig inspirere andre næringer til å ta et felles bærekraftig løft.