Se hele mennesket

En animasjonsfilm for Unge Funksjonshemmede

Som en del av prosjektet “Se hele mennesket” gjennomførte Unge Funksjonshemmede en spørreundersøkelse og ønsket en film som formidlet hovedresultatene.

Film
Utfordring

Hovedbudskapet skulle være at ungdomstiden er en sårbar periode og det er viktig at unge med funksjonsnedsettelser får et helhetlige behandlingstilbud, som også ivaretar psykisk helse. Filmens målgruppe er de ansatte i helsevesenet og filmen skulle formidle direkte til dem at “dere er gode når dere ser oss som er unge som hele mennesker”.

Løsning

Filmen er en animasjonsfilm i akvarellstil, basert på stillbilder som vår grafiker har håndtegnet oppå. Teknikken med stillbilder ble valgt for å kunne tegne på ekte mennesker, i stedet for å bruke animasjonsfigurer, og på den måten gi filmen ekte ansiktsuttrykk og gjøre den så menneskelig og nær som mulig. Innholdet i filmen er inspirert av spørreundersøkelsen “Se hele mennesket” som ble gjennomført av Unge Funksjonshemmede i forkant av filmproduksjonen. I filmen møter vi tre unge mennesker og stemmer som gir den anonyme spørreundersøkelsen et ansikt og forteller oss hvordan et møte med helsevesenet kan være for unge. Vi møter Lisa, 15 år, som har en kronisk sykdom og som opplever at det er vanskelig å fortelle helsepersonell hvordan hun egentlig har det. Sebastian, 19 år, legger fokuset på relasjonene på sykehuset og ønsker seg et fordomsfritt fristed med fokus på de gode møtene mellom mennesker. Og Sophie,24 år, forteller oss om et møte med en sykepleier som snakket med henne om selve livet. Et møte de begge vokste på.

For å treffe målgruppen valgte vi å legge omsorg og annerkjennelse i fokus, og holde en positiv og konstruktiv tone som la vekt på at de som arbeider i helsevesenet er viktige mennesker for de unge i sårbare situasjoner. Det var viktig å formidle at et helhetlig behandlingstilbud som ser hele mennesket er et tilbud som har tid til, og skaper plass til at de sårbare situasjonene også ivaretar psykisk helse.

Filmen finnes i tekstet og synstolket versjon.

Lenke til prosjektet hos Unge Funksjonshemmede og filmen.