SDG-teltet

Verdens Økonomiske Forum også kjent som World Economic Forum (WEF) er en av verdens viktigste møteplasser. SDG-teltet er et initiativ fra næringslivet med mål om å skape en plattform hvor man kan snakke om mulighetene og utfordringene ved fremtidens næringsliv i tråd med bærekraftsmålene.

Hensikten er å motivere til en felles ambisjon hvor næringslivet er en aktiv del av, og bidrar til en bærekraftig verden.

Omdømme
Utfordring

På en av verdens viktigste møteplasser er mer enn 3.000 toppledere fra ulike bransjer, politikere, investorer, akademia og sivilt samfunn til stede. Programmet er omfattende og bredt. Noe som kan skape utfordringer knyttet til organisering og planlegging av arrangementene som på best mulig måte skal legge til rette for meningsfulle samtaler med de riktige menneskene.

Løsning

Leidar har støttet en rekke organisasjoner, selskaper og ledere ved Verdens Økonomiske Forum i over ti år og har siden 2018 bistått SDG-teltet i Davos med kommunikasjon, prosjektledelse og gjennomføring av arrangementer. Leidar har bistått med budskapsutvikling, å sette budskapet på dagsordenen gjennom ulike arrangementer, å samle de riktige menneskene, sikre kommunikasjonsmateriale for partnerne i teltet samt medierelasjoner internasjonalt. Tidligere år har teltet årlig samlet flere enn 2.500 besøkende, gjennomført nærmere 50 arrangementer og tilknyttet seg 17 partnere. Arrangementene har hatt foredragsholdere som Visepresident Al Gore, ministre, direktører fra Unicef, WWF, Unilever, PepsiCo, Nestlé og høytstående ledere fra flere deler av FN-systemet. Leidar har hatt en sentral rolle i sekretariatet og har ledet samarbeidet med partnere årlig.

Da koronapandemien ble en realitet i 2020 ble verden tvunget til å tenke annerledes om hvordan møteplassen kunne gjennomføres. Dette gjorde at Leidar i samarbeid med partnere som Yara, Royal DSM, InTent, Salesforce, P&G, INSEAD og flere har satt opp et SDG-telt digitalt i 2021 (www.sdgtent.com). At teltet er flyttet digitalt har åpnet handlingsrommet opp. Fra at man tidligere måtte være tilstede i Davos kan alle deler av næringslivet engasjere seg sammen i mulighetene og utfordringene ved fremtidens næringsliv. Gjennom engasjerende samtaler og et gjennomført designkonsept.

Leidar bistår fortløpende SDG-teltet og deres partnere med utforming av budskap og rådgivning på valg av kanaler; kartlegging av interessenter; planlegge og gjennomføre arrangementer; medierelasjoner og bygging av fellesskap blant partnerne og deltagerne blant annet gjennom nyhetsbrev og i LinkedIn-grupper.

Les mer om initiativet her.