Sahara forest project

Film for å vise arbeidet til Sahara Forest Project

Sahara Forest Project er et unikt samarbeidsprosjekt mellom offentlige og private aktører og tilbyr konkrete metoder for å takle klimakrisen i ørkenområder. Prosjektet ble startet i Norge, men er nå et internasjonalt anerkjent initiativ med flere internasjonale samarbeidspartnere.

Film
Utfordring

Sahara Forest Project hadde behov for en ny film som kunne vise hvordan de samarbeider om å levere grønnsaker til skipsnæringen – rett fra drivhuset i ørkenen. Filmen skulle brukes på FNs klimatoppmøte i 2019 og for å tiltrekke nye samarbeidspartnere.

Løsning

Vi valgte en fortellerstemme i filmen som inviterer seeren til å se for seg en fremtid hvor store ørkenområder kan være transformert til dyrkbar og frodig jord i drivhus. Den visuelle stilen er dokumentar, men gjort mer poetisk ved hjelp av bevegelse. Både kamera og menneskene foran kamera er i kontinuerlig bevegelse – i slow motion, slik at vi får en opplevelse av å hele tiden bli dratt videre visuelt i fortellingen. Bildene er innbydende og interessante fordi de viser innovasjon; hvordan et drivhus i ørkenen fungerer i praksis, og nytteverdien: hvordan grønnsakene ender på tallerkenen ombord på skip. Ettersom det skulle filmes på to locations i utlandet, var det avgjørende å finne en god visuell balansegang og en narrativ som knyttet fortellingen sammen på en naturlig måte. Vi valgte derfor en informativ, men poetisk fortellerstemme som den røde tråden i filmen. Filmen benytter seg også av noe arkivmateriale, derfor var det avgjørende med god planlegging av bildene. Den visuelle stilen på de nye opptakene måtte matche med de allerede eksisterende arkivopptakene. Vi samarbeidet også tett med oppdragsgiver for å planlegge opptakene. Når man skal filme i utlandet er det viktig å samarbeide med lokale ressurser som kjenner logistikken og kulturen godt.

«Vi i Sahara Forest Project er særdeles godt fornøyde med resultatet og samarbeidet med Leidars filmavdeling»
Magnus Borgen, Kommunikasjonssjef, Sahara Forest Project