Rødhette og Ulven

En animasjonsfilm om fortellerteknikk til bruk i ungdomsskolen, for Aschehoug Undervisning.

Aschehoug ønsket en animasjonsfilm til bruk i ungdomsskolen om ulike fortellerteknikker. Filmen ble laget på oppdrag for Aschehoug Undervisning, og er tilgjengelig via deres skoleportal Aunivers.no.

Film
Utfordring

Filmen skulle blant annet vise hvordan valg av synsvinkel påvirker hvordan man opplever en historie og hvem man får sympati med. Kunden ønsket at filmen skulle ha et visst humoristisk preg.

Løsning

Vi valgte å ta utgangspunkt i eventyret om Rødhette og Ulven for å forklare de ulike fortellertekniske begrepene. Ved å bruke et kjent eventyr som ramme, kunne vi fokusere mer på hva som skjer med historien når synsvinkel endrer seg, og mindre tid på å fortelle selve historien, da den alt er kjent. Det opprinnelige eventyret om Rødhette og Ulven har en såkalt autoral forteller som står utenfor historien. Slik begynte også vår film, men hva skjer om noen av karakterene i filmen selv bærer synsvinkelen? Elevene får se deler av eventyret gjenfortalt gjennom en lettere irritert Rødhette, deretter en gretten bestemor, en sulten Ulv og til slutt en selvopptatt Jeger. Synsvinkelen påvirker hvordan man opplever historien og hvor man legger sympatien.

Filmen er løst med to-dimensjonal grafikk, men fordi bakgrunnen er i konstant bevegelse oppleves det likevel som dybde. Det er en del gjenbruk av tegninger og bevegelser for å holde kostnadsrammen nede, men med smarte grep og et kreativt lydbilde oppleves det likevel ikke repetitivt. Alle stemmene i filmen bæres av kun én person, skuespiller Stig Henrik Hoff. Det er han og de morsomme tegningene som gir karakterene liv, og gir filmen det humoristiske tilsnittet som kunden ønsket.