Politiske oppdateringer innen bistand og utvikling

Leidars rådgivere bidro med innsikt om det norske markedet på en rekke emner innen bistand og internasjonal poltikk.

Donor Tracker, finansiert av Bill og Melinda Gates Foundation, er en nettbasert ressurs som formidler omfattende kvantitative data og kvalitativ strategisk informasjon om global bistand.

Omdømme
Utfordring

Nettsiden dekker 14 store OECD-givere og gir dermed oversikt over 80% av verdens offisielle bistand. Basert på dette gir Donor Tracker gratis, uavhengig og datadrevet innsikt i ulike lands strategiske prioriteringer, bistandstrender og beslutningsprosesser. Med detaljert informasjon om politiske prioritering og finansiering fordelt på sektor produserer Donor Tracker dagsaktuelle analyser som gir nøkkelmuligheter for påvirkning.

For å kunne gjøre det mulig å støtte bistandssektoren med slik innsikt, og for å kunne inkludere Norge som en giver, trenger konsulentselskapet bak Donor Tracker, Seek Development i Berlin, lokal informasjon og innsikt.

Løsning

Leidars rådgivere bidrar med innsikt om det norske markedet på en rekke emner innen bistand og internasjonal poltikk. Leidar sender ukentlige politiske oppdateringer, som blir gjort offentlig tilgjengelig på deres nettside samt i et nyhetsbrev. Innsikten inkluderer analyse av statsbudsjettet, stortingsdebatter og voteringer, partipolitikk, mediedekning og offisielle pressemeldinger fra regjeringen. Hovedsakelig er innsikten basert på åpent offentlig tilgjengelig materiale.

Donor Tracker fokuserer konkret på bistandsstøtte til landbruk, klima, utdanning, likestilling, forskning og innovasjon innenfor global helse og ernæring. Arbeidet innenfor disse områdene er nødvendig for implementeringen av FNs Bærekraftsmål, som også utgjør den politiske strukturen for regjeringens arbeid nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg til ukentlige oppdateringer blir også en utfyllende landprofil regelmessig oppdatert. Leidar jobber tett med teamet til Donor Tracker for å holde informasjonen oppdatert og riktig.

“Vi har arbeidet med Leidars rådgivere i fem år med Donor Tracker. Deres innsikt og tidsriktige oversettelse av hva dette betyr for interessenter rundt om i verden har gjort Donor Tracker til et bedre produkt, og politikken rundt bistandsstøtte mer offentlig. Det er en stor glede å jobbe med Leidar, og vi ser fram til å jobbe samme på dette og mange flere prosjekter.”

-Raimund Zuhr, Ansvarlig for Donor Tracker og prosjektleder i SEEK Development