Oslo Brand Alliance

Konsept som løfter frem profileringsprosjekter fra hele Osloregionen

Oslo kommune ønsket en internasjonal profilering av Osloregionen for å beholde og tiltrekke kompetanse, investeringer og tilreisende.

Film
Utfordring

Målet var å vise frem regionens verdier og de strategiske satsingsområdene innen kultur, opplevelser, bærekraft, innovasjon og næringsliv – ved hjelp av inspirerende personlige portretter.

Løsning

Vi likte godt ideen til Oslo Brand Alliance, om å bruke sterke og personlige historier for å synliggjøre Oslo. I tett samarbeid fant vi frem til personer og historier som kunne belyse hovedtemaene i regionens profileringsstrategi. Målgruppen var bred og internasjonal, derfor kom vi opp med konseptet: #shareoslo, slik at folk ble oppfordret til å dele filmene. Filmene portretterer engasjerte mennesker som har en bevisst holdning til Oslo som region, samt en personlig og spennende reise å fortelle om: Erling Lae, Bård Eker, Sissel Engbom, Selam, Chris Samways og Anne Beate Hovind.

Konseptet #shareoslo ble laget for å vise verden Osloregionens verdier. Leidar og særlig regissør, Egil Pedersen, viste en sjeldent god forståelse og respekt for de som ble portrettert. Filmene ble nære og ærlige, noe regissør og crew bidro til i aller høyeste grad. Vi er svært fornøyde med både prosess og ferdig resultat og tror samarbeidet vi hadde var en nøkkelfaktor til suksessen.

Tone-Lise Vilje, Brand Manager Oslo, Oslo Brand Partners