Norske mikrosatellitter

Informasjonsfilm for Norsk romsenter

Norge har vært i rommet i snart 60 år, men de færreste kjenner til de norske mikrosatellittene. Den teknologiske utviklingen har gjort at vi kan bygge og skyte opp små satellitter som utfører en eller flere spesifikke oppgaver uten at de koster astronomiske summer. Satellittene som er på størrelse med et par skoesker, utfører viktige overvåkningstjenester i havområdene våre. Satellittene gir Kystverket oversikt over skipstrafikk, sporer opp tjuvfiskere og avslører miljøsyndere.

Film
Utfordring

Målet med filmen for Norsk Romsenter var å vise at norsk kompetanse og teknologi ligger i forkant i verden når det gjelder mikrosatellitter. Målgruppe for filmen er politikere, presse og allmennheten.

Løsning

Filmprosjektet hadde et begrenset budsjett, men vi kunne støtte oss på opptak som vi hadde gjort for Norsk Romsenter i forbindelse med et tidligere prosjekt. Vi kunne derfor bruke en stor del av budsjettet på å produsere gode animasjonssekvenser av satellittene i verdensrommet. Vi fikk CAD-tegningene av satellittene fra den Canadiske produsenten og brukte disse som grunnlag for våre animasjoner. På denne måten kunne animasjonene fremstilles på en svært kostnadseffektiv måte. Det ble benyttet ekte opptak fra verdensrommet som bakgrunn for satellitt-animasjonene, slik at disse fremstår som realistiske. Det ble også produsert som en kort versjon av filmen, samt som en pressepakke med filmsekvenser til bruk i TV-nyhetene i forbindelse med oppskytingen av nye mikrosatellitter.