Nordic Declaration on Oceans and Climate

En film for Nordisk ministerråd som informerer om deklarasjonen og formidler at det virkelig haster for å unngå alvorlige konsekvenser.

De nordiske klima- og miljøministerene signerte i oktober 2019 en erklæring for å sikre bærekraftige nordiske hav, styrke nordisk havøkonomi og minimere virkningene av klimaendringene. I erklæringen utrykker klima- og miljøministrene dyp bekymring for funnene i FNs nyeste spesialrapport (IPCC), og de understreker viktigheten av økte ambisjoner i det globale samarbeidet på klima og bærekraftig forvaltning av havene.

Film
Utfordring

Nordisk ministerråd ønsket en film som både informerte om deklarasjonen, men også formidlet at det virkelig haster for å unngå alvorlige konsekvenser. Filmen skulle brukes under Nordic Climate Action Weeks, som skulle foregå samtidig med FNs klimaforhandlinger, COP25. Filmen ble distribuert gjennom We Don’t Have Time, et sosiale medier-nettverk, under #NordicClimateActionWeeks.

Løsning

Filmen «Nordic Declaration on Oceans and Climate» involverer mange personer foran kamera og er bygget opp som et møte mellom de nordiske klimaministerne og unge nordiske klimaaktivister, selv om de aldri møtes fysisk. Filmen starter med at klimaaktivistene sender videobeskjeder fra sine hjemland, til de nordiske ministerne som møtes til klimakonferanse. Vi ser ministerne som kommer sammen, kryssklippet med dramatiske beskjeder fra aktivistene, slik som; «noe er alvorlig galt med hvordan vi ivaretar og forvalter våre hav» og «uten havene ville det ikke vært liv på jorda, så hvorfor glemmer vi så ofte havene når vi snakker om klimaproblemer?».

Filmen bygger opp et dramatisk budskap om at det haster å handle. Plutselig skifter filmen takt og ministerne tar en pause hvor de tar inn over seg aktivistenes videobeskjeder via sine mobiltelefoner. Denne effekten bringer dem sammen i filmen og knytter aktivisme til politisk arbeid. Filmen benytter seg også av arkivbilder fra båter, kystlinjer, dyreliv og arktiske områder. Fortellerstemmen formidler bekymringsfulle fakta om forsuring, økning i døde soner i havet og havtemperaturer. Musikken er både dramatisk og energisk. Filmen er laget i en lang og kort versjon. Denne type produksjon krever mye planlegging logistisk sett slik at alle deltagerne foran kamera forstår konteksten de deltar i og er innforstått med budskapet. Filmteamet må være fleksibel og løsningsorientert for å få mest ut av de få timene de har tilgjengelig med de nordiske klimaministerne. Tett og godt samarbeid med oppdragsgiver er derfor avgjørende.

Se langversjon av filmen her.

Se kortversjon av filmen her.

Les mer om deklarasjonen her.