Moderne årsrapport

Kartverkets årsrapport viser en digital og moderne virksomhet med ambisjoner.

Kartverket er en moderne etat, som jobber med innovasjon, digitalisering og samarbeid innenfor offentlig og privat sektor. Fra de dypeste havbunner til det ytterste verdensrommet – Kartverket sitt arbeidsfelt er omfattende og mangfoldig, og tar utgangspunkt i geografisk informasjon, at «alt skjer et sted».

Design
Utfordring

Årsmeldingen er et viktig dokument i kommunikasjonen med interessenter i offentlig og privat sektor. Kartverket sine ønsker for årsmeldingen er at visuell profil og design skal gjenspeile en moderne virksomhet, som er en ledende nasjonal aktør innenfor stedfesting og geografisk informasjon.

Designet skal legge opp til bruk av symboler, grafikk og framheve tall og resultater på en visuell attraktiv måte. Å skape leselyst, ha et innbydende design og vise frem Kartverket som en digital virksomhet har vært viktig i prosessen.

Løsning

Det visuelle konseptet er tydelig og gjennomgående i årsmeldingen for 2020, og vil videreutvikles i de kommende årsmeldingene. Leidar har utviklet et godt konsept, sammen med Kartverket. Grafikk, foto, symboler og bruk av koter i kart tydeliggjør et dynamisk og fleksibelt design som kan tones opp eller ned etter behov. For å tydeligere få fram det digitale ble Kartverkets egne digitale terrengmodeller benyttet som illustrasjoner. De grafiske elementene fremhever innholdet på en god måte.

Årsmeldingen er laget i tråd med prinsippene for universell utforming, slik at den skal være tilgjengelig for flest mulig.

Vi har fått et «digitalt» løft på årsmeldingen med en god visuell innpakning, moderne design og bruk av spennende grafiske elementer. Vi mener årsmeldingen gjenspeiler oss som en digital og fremoverlent virksomhet, og det er også tilbakemeldingene fra vårt eierdepartement. Tusen takk for godt samarbeid!

Kartverkssjef Johnny Welle