IPCC – what is it?

FNs klimapanelønsket å forklare hvem de er, og hvordan de lager rapporter.

IPCC står for Intergovernmental Panel on Climate Change og er FNs organ for å vurdere og sammenfatte vitenskap relatert til klimaendringene. IPCC utgir internasjonale, vitenskapelige rapporter og foreslår løsninger på klimakrisen.

Film
Utfordring

IPCC hadde behov for to filmer; en som forklarer hva IPCC er og én om hvordan de lager rapporter. Målet var å formidle teknisk og prosessuell informasjon på en enkel og effektiv måte, ovenfor en yngre målgruppe og for å rekruttere nye forskere til å delta i arbeidet med rapportene.

Løsning

Vi valgte en abstrakt animasjonsstil for å benytte oss av metaforer og unngå for mange visuelle detaljer. Informasjonen som skulle formidles via fortellerstemmen var ganske teknisk og kompleks, derfor ønsket vi å gjøre det enkelt for seeren å lytte til det som blir sagt. Vi vet av erfaring at det kan være vanskelig for en seer å få med seg komplisert informasjon hvis bildesiden er for tettpakket med visuelle detaljer og informasjon. Vi benyttet derfor enkle former og farger mot en ensfarget bakgrunn, men brukte forskjellige virkemidler slik som kinetisk typografi og papirbretting. Lydeffektene er viktig for å bringe liv i de abstrakte formene og metaforene, og vi valgte en ung, kvinnelig fortellerstemme som passet til lettheten til det visuelle uttrykket.