Hvor mye tåler barnet ditt?

Kampanjefilm for Blå Kors om alkohol og barn.

Film
Utfordring

Blå Kors er Norges største organisasjon innen rusfeltet, og arbeider med både forebyggende tiltak, behandling og oppfølgning. Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i Norge, og foreldre har ofte behov for informasjon og faglige råd rundt bruken av alkohol. Blå Kors ønsket i den forbindelse en kampanje som skulle fungere forebyggende, og inspirere foreldre til å ta bevisste og kloke valg. Hensikten var å begrense mulige skadevirkninger knyttet til alkoholbruk og å skape refleksjoner hos foreldre omkring egen alkoholbruk, og hvordan bruken påvirker barna.

Leidar har utviklet og levert flere vellykkede kampanjefilmer til Blå Kors siden 2018, blant annet julekampanjen «Ikke alle barn gleder seg til jul» og høstkampanjen “Det er hjelp å få”. Blå Kors henvendte seg derfor til Leidar for å få hjelp med både å utvikle også denne kampanjen, som innebar både utvikling av filmer, samt utforming av brosjyrer og nettressurs. Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet, og gav rom til å tenke flere elementer samtidig.

Løsning

Først samarbeidet vi om å utvikle ideen. Vi kom med nødvendige faglige råd og refleksjoner, og landet på kampanjen «Bevisste foreldre – en trygg oppvekst».

Vi utformet og fikk trykket opp seks brosjyrer som ble sendt ut til samtlige helsestasjoner i landet, og 6 filmer. Vi laget også 6 korte versjoner av filmene i 1:1-format som er bedre egnet til sosiale medier. Både de lange og korte versjonene (til sammen 12 filmer) er blitt lansert i sosiale medier, og Blå Kors er svært fornøyd med visningstallene og responsen. Både brosjyrene og filmene fikk tydelige målgrupper, definert etter alder på barnet; foreldre med spedbarn, barnehagebarn, barneskolebarn eller ungdomsskolebarn. Hver film tok for seg et overordnet spørsmål som mange foreldre og omsorgspersoner kan relatere seg til. For eksempel, «er ett glass med alkohol ok når man er gravid?», «hva skal du gjøre når barnet på 12 år spør om å få smake alkohol hjemme?», «bør barna få alkohol hjemme – istedenfor å prøve å få tak i det selv på ulovlig vis?» og «er det ok å drikke litt alkohol når man har spedbarn, det påvirker jo ikke morsmelken?». Dette er viktige spørsmål som det også finnes forskningsbasert kunnskap om og gode svar på.

Filmene ble løst som emosjonelle fiksjonsfortellinger. De iscenesetter hverdagslige situasjoner som den aktuelle målgruppen kan kjenne seg igjen i. Vi opplever alt fra den alkoholpåvirkedes opplevelse eller innflytelse på stemningen og barnets reaksjoner, samt trygge voksne som prøver å løse problemet. Filmene benytter seg av en varm og faglig klok fortellerstemme som bringer inn fagkunnskapen på en naturlig måte. De seks hovedfilmene ligger på Blå Kors sin landingsside «Bevisste foreldre – en trygg oppvekst» (https://www.blakors.no/bevissteforeldre/). Kampanjens nettressurs har informasjon og refleksjonsspørsmål, samt nedlastbare brosjyrer, slik at de er tilgjengelig også for andre institusjoner som jobber med barn eller alkohol.

 

 

«Den har generert godt med trafikk til landingssiden og hatt en svært god rekkevidde. Det er veldig spennende å jobbe med en kampanje som er så godt tilpasset kundereisen som denne!»
Svetlana Dudaitene, Rådgiver Forebygging, Blå Kors