Historien om Tim

Oslo kommunes merkevare og prisvinner, en animert fremtidsvisjon som viser hvordan Oslo skal bruke teknologi for å skape en bedre hverdag for innbyggerne.

«Historien om Tim» er en animert fremtidsvisjon som viser hvordan Oslo kommune skal bruke teknologi for å skape en bedre hverdag for innbyggerne. Tims univers har utviklet seg til å bli en nasjonal merkevare som representerer digital satsing i kommunal og statlig sektor. Karakteren Tim er nå hovedperson i over 10 filmer, radio- og kino-reklamer og er kåret til Årets digitaliseringsleder 2018 – til tross for at han bare er en fiktiv animasjonskarakter.

Film
Utfordring

Oslo Origo er pådriver for Oslo kommunes helhetlige digitaliseringsarbeid som skal sørge for at kommunen øker utviklingstakten for innbyggertjenester, for å demme opp om større oppdragsmengde på grunn av tilflytting og flere pensjonister/økt levealder. Oslo Origo opplevde at ordet “digitalisering” virket fremmed og at mange frykter utviklingen. Oslo Origo ønsket et kreativt samarbeid for å finne en tydelig idé og et uttrykk som kommuniserte bredt og lett om kommunens fremtidige digitale innbyggertjenester. Ideen skulle oppleves menneskelig og nær, og bruken av digital teknologi skulle være forståelig for alle uansett livsfase.

Løsning

Leidar besvarte oppdraget med å skape den håndtegnede animasjonsfiguren Tim, som er en fornøyd innbygger som ønsker den digitale fremtiden hjertelig velkommen. Vi møter Tim allerede før han blir født, og hans univers utvikler seg til å inkludere alle livets faser og utfordringer, som blir løst forløpende og digitalt. Tim og hans familie mottar de tjenestene de trenger, når de trenger dem, samtidig som personvernet er ivaretatt. Tims univers viser de teknologiske endringen som gjør hverdagen enklere og gir mer tid til å være sammen, stresse ned og delta i et varmere samfunn i motsetning til hva folk flest ser for seg i et digitalisert samfunn. Leidar valgte å bruke en enkel og naiv strektegning som spiller mye på humor for å skape et varmt univers, i motsetning til de høyteknologiske, stiliserte og kalde stemningene som vi ofte forbinder med fremtidsvisjoner. Skuespiller, Stig Henrik Hoff, har stemmen til alle figurene og det skaper en dynamikk og særegenhet i lydbildet som er en viktig del av det humoristiske uttrykket.

Det som startet som en enkeltbestilling fra Oslo Origo har utviklet seg til å bli over 10 animasjonsfilmer for offentlige og statlige etater i hele Norge. Leidar har laget Tim-filmer på oppdrag for kunder som Sykehjemsetaten, Oslo Kemnerkontor, Helsedirektoratet, NAV, Difi, Brønnøysundregistrene, Digital Norway, DSOP, Porsgrunn kommune og Bydel Stovner og Bjerke. Temaene har favnet alt fra integrering, personvern, informasjonssikkerhet, GPS lokalisering, kundebehandling til fødsler og omsorgstjenester. Reisen vår med Tim har vært fenomenal og lærerik på alle måter. Det er fantastisk å oppleve at en god idé, gjennomført med høy kunstnerisk og kreativ kvalitet, ender opp med å bære seg selv videre og få sitt eget liv – nettopp fordi produktet er godt og universelt. Denne type gjenbruk av et originalt univers er også en effektiv og kostandbesparende måte å arbeide langsiktig med kunder fordi illustrasjoner og karakterer kan gjenbrukes i forskjellige sammenhenger.

Se regissør Mari Finnestad fortelle om hvordan vi arbeider med å skape Tim-filmene:


Gjennom Historien om Tim har Oslo Origo vist en fremragende forståelse for verdien av å forenkle det kompliserte og slik gjøre teknologi til allemannseie.

Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea Norge, om vinneren av Årets digitaliseringsleder 2018

Ved å fortelle Historien om Tim blir visjonen om hvordan teknologibruken til Oslo kommune skal gjøre livet enklere og bedre for byens innbyggere tydeligere enn hva noen høytflyvende slagord i er stand til å formidle.

Stig Øyvann, Computerworld