Har du sjekket matrikkelen?

Humoristisk informasjonsfilm om Kartverkets eiendomsregister.

Film
Utfordring

Hvor går grensen på en tomt? Hvilke bygninger inngår i eiendommen? Har tomten kulturminner? Alt dette inngår i matrikkelen, men folk flest kjenner likevel lite til matrikkelen. Det ønsket Kartverket å endre på, gjennom å informere om matrikkelen på en humoristisk måte. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, som inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Informasjonen i matrikkelen er nyttig for alle med bosted i Norge og flere burde kjenne til hva de kan finne her. Mange feil og problemer kan nemlig oppstå for folk med manglende info om matrikkelen. Målgruppen for filmen var allmennbefolkningen og filmen skulle brukes i sosiale medier og i Kartverket sine foredrag.

Løsning

Filmen ble løst som en animasjonsfilm på 2,5 minutt. Den har et lekent utrykk med sterke farger og stilen bruker mange skrå linjer og skakke hus for å forsterke humorelementet. I filmen følger vi ryddige Ronald og naboen hans. Ronald har vært flink og sjekket matrikkelen, men det har ikke naboen. For naboen går det stadig verre når han vil hogge trær, grave i hagen, leie ut og bygger ulovlig i strandsonen. For hvert av punktene med informasjon som finnes i matrikkelen, går det galt for naboen fordi han ikke har sjekket matrikkelen på forhånd. Til slutt sitter han igjen med et nedbrent hus. Filmen overdriver for å understeke humoren, men får med dette også frem hvor mye som faktisk inngår i matrikkelen. Filmen har en gjennomgående ramme med ordet «matrikkelen», hvor teksting av filmen også er integrert, som gir filmen en effektiv og enhetlig visuell stil.

Har du kulturminner i hagen? Kontroll på egne grenser eller riktig adresse? Moro å lage film om eiendomsregisteret vårt sammen med et dyktig team fra Leidar Norway!

Synne Storvik, Senior kommunikasjonsrådgiver i Kartverket, LinkedIn