En film som kan redde liv

Blærekreftforeningen ønsket å øke bevisstheten rundt forekomsten av blærekreft.

Blærekreft er en sykdom som ganske mange har, men som ganske få kjenner til før de blir rammet. Det er den 4. hyppigste kreftformen blant menn, den tar ett liv hver dag og over 15.000 lever med sykdommen bare i Norge. Men vet du hva du skal se etter og hva du skal gjøre for å få blærekreft diagnostisert tidlig nok til at den er håndterbar, dersom du skulle være så uheldig å få denne sykdommen?
Det er dessverre slik at alt for mange blir feildiagnostisert hos fastlegen og får forsinket henvisning til urolog.

Film
Utfordring

Blærekreftforeningen ønsket å lage en 2 minutters lang film som har til hensikt å bevisstgjøre de som ser blod i urinen, slik at de selv kan bidra til å sikre rask henvisning til urolog. Denne bevisstgjøringen er spesielt viktig grunnet at fastleger ofte har et krav om å henvise mindre grunnet for lav urologkapasitet.

Løsning

Vi i Leidar kom til Blærekreftforeningen med ideen om å lage en informasjonsfilm om blærekreft. Blærekreftforeningens ønske var å lage en film med et litt røft filmspråk. Det viste seg å bli en god match noe som resulterte i en film som ble lagd i flere versjoner til bruk på nett/SoMe, TV på reklamefrie dager, en lydfil til radio og til lanseringen i Europa via ECPC. Målgruppen er alle de som oppdager synlig blod i urinen; pasienter i alle alders- og yrkesgrupper.

Gjennom filmen møter vi både rammede menn og kvinner, voksne som barn, hvor hver og en av dem gir et lite innblikk i deres møte med kreften. For det er ikke bare menn over 50 år som rammes. Hovedpersonen gjennom filmen er en tøff, voksen mann som fikk livet sitt snudd på hodet etter at han tisset «tynn jordbærsaft». Han hevder selv at røykingen skulle han aldri begynt med, da det er hovedårsaken til blærekreft. I tillegg til dette har han vært svart helt opp til skuldrene grunnet hans interesse for biler og motorsykler, noe som han har hatt siden han var en liten gutt. Dette førte til at han vasket seg med det han hadde i nærheten, så lenge han ble ren; rødsprit, white spirit, bensin, og tynner. Men som han selv hevder «hva hadde jeg vært hvis jeg ikke hadde pusla med alt dette her?».

I løpet av 10 dager hadde filmen blitt vist over 40 000 ganger. De første fem døgnene ble den vist i gjennomsnitt 250 ganger pr. time, døgnet rundt. Filmen er blitt oversatt til engelsk og distribueres nå i Australia av deres søsterorganisasjon, den skal også oversettes til fransk.

Medvirkende fra Blærekreftforeningen: Helge Vorren Iversen, Alexander Bredesen-Haugaa, Anita Barvang Ihlang, Nils Einar Steinstø og Chava Savosnick

Medvirkende fra bikermiljøet: Anne Elida Enersen og Geir Arne Nordstrand

Blærekreftforeningens arbeidsgruppe: Hans-Petter Isaksen, Willy Østnes, Ranveig Røtterud og Helge Vorren Iversen

«Leidar har vært til svært god hjelp til alt fra skriving av prosjektbeskrivelse for å søke finansiering, de har vært lydhøre til våre ønsker om kommunikasjonsform, de har vært presise i kommunikasjonsinnholdet (hvilket er spesielt viktig når det gjelder helseinformasjon) og hatt en hyggelig og raus samarbeidsform. Til ferdigstillelse av ulike varianter av filmen tilpasset ulike språk og ulike visningsformater som TV, sosiale media og annet. Vi har KUN mottatt hyggelige tilbakemeldinger om filmen, både fra vanlige folk, helsearbeidere og andre. Så derfor: Stor takk til det profesjonelle teamet hos Leidar, hilsen alle kommende blærekreftpasienter i Norge og andre land!» – Blærekreftforeningen