Rapport-lansering med 1200 deltakere

Leidar bisto Circular Norway med lansering av rapport om status på sirkulærøkonomi i Norge.

Sirkulær økonomi er høyt oppe på den politiske agendaen i Norge høsten 2020. Circular Norway jobber for å akselerere overgangen fra lineær til sirkulær økonomi i norsk næringsliv, gjennom å tilrettelegge for innovasjon og forretningsutvikling som optimaliserer verdisyklusen, skaper nye verdistrømmer og reduserer ressursbruk.

Digital rådgivning
Omdømme
Utfordring

Sammen med den nederlandske organisasjonen Circle Economy utarbeidet de rapporten Circularity Gap Report Norway, som måler graden av sirkularitet i den norske økonomien. Rapporten var klar for lanseringen i august 2020 og Leidar ble engasjert for å bistå med planlegging og gjennomføring av lansering.

Løsning

Leidar bistod i alle ledd av utformingen av kommunikasjon rundt lanseringen, samt kommunikasjon opp mot og på den store lanseringsdagen. Arbeidet startet med en workshop og påfølgende utarbeidelse av en prosjektplan, kommunikasjonsplan og fremdriftsplan mot arrangementet. Grunnet Covid-19 ble lanseringen lagt om til et digital arrangement og Leidar stod for koordinering med streamingsenter.

Deretter bistod Leidar Circular Norway med løpende bistand gjennom hele prosessen; innholdsproduksjon til nyhetsbrev og landingssiden, invitasjonstekster, samt utsendelse av invitasjoner til arrangementet.

Leidar bidro med å utarbeide program og innhold til lanseringen og kartlegging av relevant bidragsytere. Programmet bestod av innsalg fra Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, sjefanalytiker i Nordea Thina Saltvedt, samt to paneldebatter. Det var både forhåndsinnspilte innlegg og live innslag, som skapte god dynamikk for seerne. På lanseringsdagen bistod rådgivere fra Leidar Circular Norway med gjennomføringen av det digitale arrangementet som tiltrakk seg nærmere 1200 deltakere.

 

 

«Tusen takk til Leidar for supergod innsats både i forarbeid og på lanseringsdagen! De så utrolig profesjonelle og det var veldig gøy å se hvordan alt fløt superbra med dere under avvikling av lanseringen. »
Alexander Christensen, Leder strategi og forretningsutvikling