Det er hjelp å få!

I filmen viser vi en kort hverdagssituasjon i en familie preget av rus.

Denne filmen er del av Blå Kors sin SoMe–kampanje “Det er hjelp å få!”, publisert høsten 2020. Kampanjen er del av en nettressurs om hvordan en familie som preges av rus kan få hjelp av Blå Kors.

Film
Utfordring

Barn som vokser opp i familier med rus opplever ofte at deres behov og følelser ikke blir sett og tilfredsstilt. Disse barna er også lojale mot sine omsorgspersoner og familiens taushet om problemene gjør det utfordrende for andre utenfor familien å bidra. Fokus i kampanjen og nettressursen er å formidle at det finnes hjelp hos Blå Kors, og oppfordrer samtidig seeren til å være en som ser og strekker ut en hånd til barna og deres familier.

Løsning

Leidar utviklet et manus som viser en kort hverdagssituasjon i en familie preget av rus. Både mor, gutten på fem og tenåringsjenta i huset har det vanskelig på hver sin måte, i møte med pappa som har problemer med alkohol. Det er en film som tar tak i flere følelser som sinne, skam og sorg.

Filmen har to tekstplakater “Kjenner du noen som kan ha det slik?” og ”Det er hjelp å få” og appellerer på denne måten både til dem det gjelder og befolkningen generelt som kan bidra med å strekke ut en hjelpende hånd.

Blå Kors ønsket en film som kunne brukes på flere ulike flater, både til youtube, snapchat, facebook, instagram og deres egen landingsside med tilleggsressurser. Historien som ble utviklet hadde derfor muligheten til å bli klippet ned i ulike lengder, men likevel beholde essensen i innholdet. Filmene ble levert i formatene 16:9, 1:1 og 9:16.

I sin lengste form (3:30 min) inkluderes også en informasjonsdel som viser hvilke tjenester Blå Kors tilbyr. Denne filmen egner seg best på deres egen landingsside, men ble også delt på facebook organisk, ubetalt distribusjon og fikk stor spredning. I tillegg ble det levert kortversjoner på 9 sekunder til snapchat og 45 sekunder til facebook til betalt annonsering.

Kunden ble svært fornøyd med resultatet og tilbakemeldingene i etterkant var blant annet “tusen takk for en helt fantastisk film. Vi får stadig veldig gode tilbakemeldinger på den, både innad og utad organisasjonen”. 

Se Blå Kors sin nettressurs «Pårørende – det er hjelp å få» her:
https://www.blakors.no/parorende-det-er-hjelp-a-fa/