Brobygging for fosterhjem

Brobyggerprogrammet er et samarbeid mellom Norsk Fosterhjemsforening (NFF) og Organisasjonen for Barnevernsforeldre.

Det kan oppstå sterke følelser når et barn blir flyttet til et fosterhjem. Situasjonen er vanskelig for dem som blir fratatt omsorgen for sitt barn, men også for dem som overtar omsorgen og skal være til støtte for barnet. Norsk Fosterhjemsforening (NFF) ønsket å bidra til at det blir lettere å takle rollen som fosterforeldre og foreldre gjennom kursing av likepersoner som kan bruke sine erfaringer til å veilede og støtte andre.

Film
Utfordring

NFF ønsket derfor filmer til kurset som trigger refleksjon og samtale, samt ivaretar perspektivet til begge parter. Kurset er del av Brobyggerprogrammet, som er en satsning i samarbeid med Organisasjonen for Barnevernsforeldre. Målgruppen for kurset var fosterforeldre, og foreldre og ungdom i fosterhjem, som ønsker å bruke sine erfaringer til å støtte andre, samt kommunale aktører og lokale barnevernstjenester.

Løsning

Film er et godt medium å bruke i kurs fordi man som regel ønsker engasjement fra kursdeltagerne. De kan kjenne seg igjen i karakterene i filmen, bli provosert eller truffet emosjonelt, noe som bidrar til dialogen. For å få filmene til å treffe alle parter på en balansert måte, er det svært viktig å lage filmene innenfor kursets premisser. Derfor samarbeider vi alltid tett med oppdragsgiver og fagpersoner for å kvalitetssikre innholdet og skape troverdige fortellinger. Av etiske hensyn valgte vi å løse oppdraget med fiksjon, som vil si at vi iscenesatte situasjoner med skuespillere. Samtidig skapte vi størst mulig nærhet til karakterene og ekthet i tematikken gjennom iscenesatte intervjuer. Det var et bevisst valg å ikke bruke fortellerstemme, fordi denne type stemme ofte oppleves som allvitende. Filmene skulle gi seeren følelsen av å være «flue på veggen» og oppleves som «åpne» i den forstand at seeren vil se ulike ting avhengig av egen rolle på kurset.

Filmene og kurset ble finansiert gjennom støtte fra Stiftelsen Dam.

Vi gapte litt høyt da vi valgte å formidle det komplekse som kan foregå i mennesker og mellom mennesker gjennom et lavterskel-nettkurs. Med Leidar på laget som filmskaper, er vi veldig godt fornøyde. Vi har også fått strålende tilbakemeldinger fra fornøyde kursdeltakere.

Åse Lise Larsen
Utvikler av Brobyggerprogrammet RAUSHET