Prisbelønnes for film om landegrenser og klimautfordringer


17.10.2018

Den engelske versjonen av Landegrenser, Borders, som vi har lagd vant gull på Deauville Green Awards  2018 i kategorien Fight and Adaptation to Climate Change.

 Landegrenser er én av tre filmer til det digitale læreverket «På Høyden – fagundervisning i grunnleggende norsk for minoritetsspråklig ungdom». Målgruppen for filmen er minoritetsspråklig ungdom i grunnskolen.

I denne poetiske animasjonsfilmen stilles universelle spørsmål om hvordan vi mennesker har inndelt verden i nasjoner og skapt både naturlige og unaturlige grenser. Hvordan løser vi problemer på tvers av disse grensene? Filmen bruker en søt og leken hval som gjennomgangsfigur og denne krysser grenser fritt, blir syk og ender til slutt opp strandet på en strand med mange nasjoners flagg i sin buk. Hvem har ansvar for havet mellom landegrenser?

Filmen hadde som mål å igangsette debatt i klasserommet, gjerne provosere og føre til ettertanke og refleksjon. Forfatterne av det digitale læreverket mente at erfaringsmessig ville film være godt egnet til å trigge diskusjon og engasjement, spesielt om temaer som kan være betente eller vanskelig å snakke om på tvers av forskjellige kulturer og nasjonalitet.

Deauville Green Awards er en internasjonal filmfestival for filmproduksjoner om bærekraft og miljøinnovasjoner. Filmen ble laget på oppdrag fra Aschehoug Undervisning, finansiert av Utdanningsdirektoratet.