Omdømme og strategi

Våre rådgivere har lang erfaring med strategisk kommunikasjon fra norsk og internasjonalt nærings- og samfunnsliv. Vi har bakgrunn fra journalistikk, ledelse, og offentlig og privat virksomhet.

 

Strategisk kommunikasjon og posisjonering

 • Kommunikasjonsstrategier og budskapsutvikling
 • Medierelasjoner og medietrening
 • Kriseberedskap og krisehåndtering
 • Tekstproduksjon (norsk og engelsk)
 • Research og analyser

 

 

Samfunnskontakt

 • Interessentkartlegging
 • Politisk analyse og posisjoneringsstrategi
 • Bistand og råd i politiske prosesser
 • Utforming av høringssvar og utredninger
 

Internkommunikasjon

 • Employer branding
 • Lederkommunikasjon og coaching
 • Endringskommunikasjon
 • Presentasjoner og presentasjonstrening
 • Ordstyrer og debattledelse
 

Finansiell kommunikasjon

 • Intern og ekstern kommunikasjon ved børsnoteringer
 • Kvartalsrapporter og kvartalspresentasjoner
 • Børsmeldinger
 • Aksjonærbrev
 • Investor Relations
 

Kontaktperson

Helena Østrem Øgård

Leder Strategisk kommunikasjon