Om Leidar

Leidar er et norskeid internasjonalt orientert fullservice kommunikasjonsbyrå som hjelper med å sette kurs, navigere og kommunisere effektivt. Leidar er det norrøne navnet på Nordstjernen, som sjøfolk siden tidenes morgen har navigert etter. Leidar Norway er flaggskipet i organisasjonen som i tillegg har kontorer i London, Brussel og Genève.

Leidar ble lansert i 2010 som et selskap som tilbyr norske virksomheter unik rådgivning og integrert internasjonal leveranseevne.

Våre ansatte har bred internasjonal erfaring og multikulturell forståelse. Vår ekspertise, kunnskap og dømmekraft er basert på lang erfaring fra arbeid med flere av verdens ledende bedrifter, organisasjoner, universiteter og enkeltindivider. Les mer på www.leidar.com

Vi elsker å jobbe. Vår lidenskap og positive holdning sprer seg. En flat struktur og samarbeidsånd får frem det beste resultatet, både fra våre unge konsulenter og fra våre mer erfarne rådgivere. Vi lytter, slik at vi kan få det beste ut av Leidar og våre kunder.

Vår ekspertise på tvers av alle kommunikasjonsdisipliner og bransjer gjør at vi kan designe, planlegge og gjennomføre krevende prosjekter og totale kommunikasjonsløsninger for våre kunder.

Navn

Stjernen i logoen representerer Nordstjernene som vikingene brukte for å navigere skipene sine. Vikingene gav den navnet Leidar. Den første referansen til kompasset er funnet i Hauks Landnámabók fra 1300. Kompasset ble kalt “leidarsteinn”.

Visjon

Hjelpe våre kunder å realisere sin Nordstjerne.

Misjon

Hjelpe våre kunder å sette kursen, navigere i en kompleks verden og kommunisere effektivt med sine interessegrupper.

Verdier

Optimisme
Skap nye spor. Forvent suksess. Vær løsningsorientert. Vær original i utforskning av utfordringer. Tenk utradisjonelt for å finne nye veier og allianser.

Samarbeid
Mange tenker bedre enn én. Tenk som en på kundens team. Likeverd er grunnlaget for vår etikk. Feire andres suksess. Lær sammen. Lytt og respekter alle perspektiver. Ingen skjulte agendaer. Vær uenig åpenlyst. Hold det du lover. Anerkjenn visdommen som kommer fra mangfoldet på tvers av alder, kjønn, rase, kultur, seksuell orientering, funksjonsevne eller religiøs tro. Bygg relasjoner basert på gjensidig respekt, forståelse, tillit og samarbeid. Løs konflikter profesjonelt og gi tilbakemeldinger.

Kvalitet
Vi gjør aldri et kompromiss på kvalitet. Et løfte er et løfte. Aksepter bare utmerket arbeid og de høyeste standardene for oppførsel. Ha stolthet i leveransen. Stabilitet og robusthet under press er essensielt. Ta eierskap og vær ansvarlig. Hver kunde behandles med ærlighet. Gi alltid ærlige råd. Integritet er kritisk. Gjør som du sier. Sett etikk foran alt.

Bærekraft

I Leidar er bærekraft en viktig del av virksomheten i alle ledd; fra strømmen vi bruker til rådene vi gir våre kunder.

Hos Leidar er alle våre kollegaer godt informerte om FNs Bærekraftsmål, hvordan vi og kunder kan bruke dem for å oppnå strategiske mål, samt hvordan være bidragsytende til at Norge når sine bærekraftsmål. Basert på vår kunnskap og kompetanse hjelper vi våre kunder med å utarbeide og kommunisere sine bærekraftige løsninger og strategi.