Start planleggingen tidlig og få mest mulig ut av Verdens Økonomiske Forum i 2021

Verdens Økonomiske Forum (WEF) er mest kjent for sitt årsmøte i Davos, Sveits, i januar hvert år. Målet med møtet er å sette en agenda og samle aktører for å best møte de politiske, økonomiske og samfunnsmessige utfordringene i vår tid. Datoene for neste års møte er nå satt og fra 26. til 29. Januar 2021.  

Leidar har støttet en rekke organisasjoner, selskaper og ledere ved Verdens Økonomiske Forum i snart ti år og har de siste årene bistått SDG-teltet i Davos med kommunikasjon og prosjektledelse. Med 3.000 toppledere fra ulike bransjer, politikere, investorer, akademia, sivilt samfunn og med et omfattende program, hvordan organiserer ledere seg best slik at de rekker å skape meningsfylte samtaler med de riktige mennesker?  

Siden lanseringen av FNs bærekraftsmål har bedrifter, regjeringer og sivilsamfunn sett på hvordan de 17 målene og 244 indikatorene kan reflektere dagens aktiviteter. Vi har 10 år igjen til å nå bærekraftsmålene. I 2020 var blant annet teknologi, helse, geopolitikk og klima på toppen av agendaen i Davos. I 2021 blir nye utfordringer og muligheter fremhevet.  

Hvis du skal til Davos for første gang, ønsker å få mer ut av din deltagelse, ta kontakt med Ingrid Helsingen Warner.