Lanserte bærekraftsrapport i Davos

Tidligere i år lanserte Leidar, sammen med analysepartner Polecat, en ny rapport i bærekraftsteltet under Verdens Økonomiske Forum i Davos. Rapporten har kartlagt internasjonale, ledende selskaper og deres kommunikasjon relatert til FNs bærekraftsmål og bærekraft. Resultatene avdekker en klar risiko for de bedriftene som ikke har satt bærekraft i kjernen av sin drift.  

Resultatene avslører hvordan samtaler knyttet til FNs mål for bærekraftig utvikling har utviklet seg siden 2016, samt hvordan de har påvirket forskjellige sektorer. Hovedkonklusjonen er at nivået på samtalen og intensiteten i samtalen øker; det er også mer volum og mer kvalitet i diskusjonene. Mens fokuset på samtaler knyttet til de respektive målene varierer, har det vært en jevn økning i nivået på den samlede samtalen. 

Rapporten belyser betydelig risiko for bedrifter når det gjelder anstendig arbeid, jobbsikkerhet og arbeidsforhold. Selv om klimaendringer og klimatiltak fremdeles tiltrekker seg betydelig oppmerksomhet, avslører vår rapport at målene med det høyeste risikopotensialet er de menneskelige. Organisasjoner må ha en helhetlig tilnærming til bærekraft og miljø, samt sosiale forhold.  

Samarbeidet mellom aktører og interessenter må integreres ytterligere i strategisk tenking rundt engasjementet i bærekraftsmålene. Det sivile samfunn og regjeringsaktører sin relativt lave tilstedeværelse sammen med den lave dekningen av Mål 17Samarbeid for målene, tilsier at dette bør være et uunnværlig fokusområde for selskaper. 

Rapporten er basert på innsikt fra flerårig etterretning (2016–2019) hentet fra offentlig tilgjengelig informasjon på nett og i sosiale medier. Les hele rapporten her.  


Lukasz Bochenek, Leidars Administrerende Direktør for Internasjonal Strategi, presenterer rapportens mest sentrale resultater i London.