Hvordan bygge digitale fellesskap

I dag kan vår digitale verktøykasse hjelpe oss med å bygge digitale fellesskap. Hver morgen samles våre kollegaer i Leidar på Microsoft Teams for å dele og diskutere inspirerende artikler, dagens arbeidsoppgaver og spørsmål vi måtte ha. På en helt unik måte har denne morgen-samtalen blitt stadig mer personlig siden vi alle jobber hjemmefra i disse dager. Hver dag kommer jeg hjem til mine kollegaer, jeg møter barna deres og vi har blitt bedre kjent. Ikke bare som kollegaer men som mennesker.  

De siste 10 årene har jeg skapt, bygget og stengt fellesskap som handler om de gode samtalene. Om det har vært fellesskap med unge som nylig ble ledere, et fellesskap på tvers av generasjoner av ledere som ønsker å gi tilbake til samfunnet, eller et fellesskap som er opptatt av et konkret tema som global helse, så har disse samtalene vært gjennomført i samme rom, rundt et rundt bord, og vært godt forberedt med biografier, kontaktinformasjon og lesestoff. 

Så nå, isteden for å avlyse samtalene, har vi arrangert dem digitalt på Teams med grunnlag i de samme prinsippene, sikret at alle som deltar er fullt tilstede og ikke jobber med andre oppgaver samtidig, og begrenset samtalen til én time. Tidligere var samtalene ofte planlagt i forbindelse med internasjonale lederes besøk til Oslo, som for eksempel en New York Times-journalist, fengselsvakten til Nelson Mandela eller en global helseekspert. Nå foregår møtene digitalt, og kan avholdes så lenge hovedpersonen kan avsette én time for å møte og være tilgjengelig til å diskutere.  

Vi ser nå hvordan teknologien på mange måte måter kan konkurrere med tradisjonelle samtaleformer og jeg er overbevist om at digitale fellesskap på sikt vil kunne komplementere de tradisjonelle samtaleformene. Jeg har allerede fått mine favoritter: verktøy som Microsoft Teams gir alle den samme stemmen og er en god arena for samarbeid, mens Zoom er en plattform hvor en person kan snakke til en stor forsamling og hvor jeg kan rekke opp hånden dersom jeg har spørsmål. Digitale samtaler er lettere å organisere, de er kostnadseffektive, og de representerer nye muligheter for samtaler utover geografi, demografi og tidssoner.   

Hvis du ønsker å bygge et digitalt fellesskap, må du se på hva du kan gi tilbake til gruppen. Kanskje kjenner du noen med innsikt i hvordan teknologibransjen svarer på den nåværende situasjonen som kanskje er villig til å dele innsikten med små og mellomstore bedrifter? Kanskje du kan dele hva du har lært av å jobbe gjennom lignende kriser, som for eksempel Finanskrisen i 2008? Kanskje du ønsker å stille spørsmål og dele mulighetene du ser fra et bredere perspektiv med mennesker du vanligvis møter på konferanser, men som nå er utsatt (men som isteden bør flyttes til digitale plattformer). Å flytte samtaler og grupper digitalt gir deg muligheten til å tenke stort. Gjennomfør overgangen raskt og dra nytte av fellesskapene dine på en kostnadseffektiv måte. 

Jeg elsker å arrangere samtaler digitalt og gjerne fra 7:30 til 8:30. Ved å gjennomføre samtalene tidlig, blir ikke arbeidsdagen forstyrret og jeg starter dagen med masse inspirasjon. Uten reisetid og small-talk, kan digitale samtaler gjennomføres tidlig på morgenen, på kvelden, eller til og med i løpet av arbeidsdagen. For å skape en inspirerende samtale er forberedelser i form av agenda, materiale og biografier essensielt. Nøkkelen er å fokusere på å samle ideene, deretter vil menneskene naturlig komme i kontakt. 

Samtaler er bare en del av et fellesskap og det er viktig å holde kontakten også utenfor samtalene. Del derfor interessant lesestoff, innsikt og informasjon. Enten det er ved å sende korte gruppeoppdateringer i WhatsApp eller sette opp en egen gruppe der, gjennom en LinkedIn gruppe for profesjonelle kontakter, en Facebook gruppe for personlig kontakter, eller en epost tråd, må nettverkverten vedlikeholde og utvikle relasjonene også utenfor de formelle samtalene.  

Nylig arrangerte jeg en digital samtale med en gruppe som tidligere har møttes jevnlig og i samme rom. Jeg gleder meg til å igjen sitte i samme rom. I mellomtiden ser jeg frem til å utforske hvem andre jeg kan ta med til samtalen for å utfordre tankene mine om hvordan den nye normalen blir nå som verken tidssoner, reisetid eller flybilletter er et hinder for å bygge et fellesskap med nysgjerrige individer som tar ansvar. 

Ta gjerne kontakt hvis du vil høre mer om hvordan du kan bygge digitale grupper og fellesskap.

Ingrid.H.Warner@leidar.com.