Hvis det er så åpenbart, hvorfor gjør vi feil – 7 synder med opinionspåvirkning