Hvis det er så åpenbart, hvorfor gjør vi feil – 7 synder med opinionspåvirkning

Det er mye snakk om hvor viktig det er for både bedrifter og organisasjoner å påvirke opinionen. Det er bred forståelse for viktigheten av å bygge relasjoner med eksterne og interne interessenter. Samtidig opplever mange organisasjoner utfordringer med å få støtten de ønsker. Vi har identifisert syv kardinalfeil i forbindelse med opinionspåvirkning.

Manglende evne til å lytte
Vi er alle sikre på at vi kjenner kundene, interessentene og influenserne våre. Likevel har vi ofte en selektiv prosess når vi lytter. Fra et kognitivt perspektiv er dette lett å forstå: Vi er blendet av vår egen visjon av bedriften eller organisasjonen vi representerer. For å virkelig kunne drive effektiv påvirkning må vi forstå interessentene våre og deres synspunkter i et helhetlig perspektiv.

Å være drevet av aktiviteter
«Hva skal vi gjøre med denne rapporten?» er et spørsmål som for mange høres kjent ut. Ofte blir vi møtt med aktiviteter vi har arvet fra andre og ofte har vi en tendens til å bevege oss mot det vi kjenner. Likevel setter dette oss opp for å mislykkes, da vi ikke tenker på hva vi trenger å oppnå. Å skifte tankesett til å tenke resultatet først, kan hjelpe oss med å fokusere og være mer kritiske til effektiviteten til aktivitetene våre.

Å ta situasjonen i markedet for gitt
Det politiske bildet og opinionspåvirkningen beveger seg raskere enn de fleste organisasjoner. Som et resultat må vi fortløpende evaluere egen posisjoneringen i forhold til hvordan agendaen endrer seg. Dette krever at vi er disiplinerte og sørger for at vi forblir relevante.

Forvirre strategiske narrativ med historier
For de som jobber med kommunikasjon, er det mest naturlige å kommunisere. Å fortelle en historie er den beste måten å skape tilknytning til målgruppen. Samtidig er historier bare en måte å fremme et budskap på. Historiene må være forankret i et strategisk narrativ. Samtidig må det strategiske narrativet styre opinionsbyggingen og hensikten til organisasjonen. Logikk og enkelte budskap er nøklene: vi må vite hva vi ønsker å oppnå før vi starter å kommunisere.

Utvikle forskjellige budskap for forskjellige målgrupper
Det er fristende å tilpasse kommunikasjonen så mye som mulig. Digitale- og sosiale- medieverktøy gjør det mulig å rette budskapet og innholdet svært målrettet. Men, dette medfører en risiko. Mennesker er «rebeller» og tar ikke nødvendigvis informasjonen og innholdet til seg på kanalen som har blitt laget for dem. Som et resultat, kan forskjeller i kjerne-budskapet på ulike kanaler ha negativ påvirkning på tilliten til interessentene til en organisasjon.

Man glemmer medarbeiderne
Medarbeiderne vil alltid være interessentgruppen man kan stole mest på når man snakker om et firma eller en organisasjon. Likevel er ofte strategier utarbeidet øverst i organisasjonen uten å ta hensyn til de ansatte. Dette skaper forvirring og har negativ påvirkning på tilhørigheten og fellesskapet. Derfor er det viktig å utarbeide strategier som gjør at de ansatte er de fremste opinionsbyggerne.

Mangel på måling og rapportering
Det som blir målt blir gjort sier et gammelt ordtak. Dette er svært treffende for opinionspåvirkning også. Det er viktig å vise verdien ved å illustrere hvordan aktiviteten påvirker bedriftens resultater. Dette krever disiplin og at man etablerer et felles rammeverk. Når dette er på plass, bør rammeverket brukes til å vise verdien av påvirkningsarbeidet.

Å styre unna disse kardinalfeilene garanterer ikke at opinionspåvirkningen din lykkes. Men, vår erfaring er at ved å begå noen av disse syndene så får du ofte problemer som gjør at du må begynne på nytt.

Denne bloggen ble først publisert på leidar.com av Lukasz Bochenek.