Hva skjer med FNs generalforsamling i år?

FNs generalforsamling er et av FNs hovedorgan og i september hver høst møtes representanter fra alle medlemslandene i Generalforsamlingen i New York City. Her vedtas FNs politikk, retning og metoder. New York City fylles samtidig av både næringslivstopper, politikere og tankeledere til en uke med bilaterale møter, paneldebatter, og arrangementer. Sammen setter de kursen for året og til flere av de møtes igjen ved klimaforhandlingene (avlyst i år) og i Davos under Verdens Økonomiske Forum (26-29.01.2021).

Pandemien har raskt endret hvordan vi alle jobber og kommuniserer. For mange betyr det å jobbe hjemmefra, unngå reiser og avlyse fysiske møter. Over hele verden blir store begivenheter enten avlyst, eller omfanget og formatet endres drastisk for å tilpasse seg denne nye digitale virkeligheten som imøtekommer smittevern. I år ser det ut som at den 75 år lange tradisjonen med store forsamlinger som møtes under FNs Generalforsamlingen brytes. Akkurat hvordan Generalforsamlingen gjennomføres i år er enda ikke avklart, men arrangementene rundt FNs Generalforsamling vil naturligvis ta en annen form når toppledere ikke lengre kan møtes der.

Dette betyr ikke at det er mindre behov for samtaler og arenaer for eksperter og interessenter for å samle og diskutere implikasjonene av en verden i stadig endring. Jeg vil heller påstå at vi trenger samtalene og samarbeidsplattformene mer enn noen gang før.

Siden lanseringen av FNs bærekraftsmål har bedrifter, regjeringer og sivilsamfunn sett på hvordan de 17 målene og 244 indikatorene kan reflektere dagens aktiviteter. Vi har mindre enn 10 år igjen til å nå bærekraftsmålene og i år blir året bedrifter og organisasjoner må skape egne møteplasser og sikre handlekraft mot 2030.

Hvis du har lyst til å utforske dine muligheter rundt FNs generalforsamling eller ønsker å arrangere egne digitale møteplasser, ta kontakt med Tuva Kleveland Spiten.