Fra aksjonærer til aktører ved Verdens Økonomiske Forum

Verdens Økonomiske Forum ble opprettet for femti år siden og har siden hatt som mål å gjøre verden et bedre sted å leve. Den globale risiko rapporten fra 2019, som analyserer topplederes antatte største riskioer både med hensyn til sannsynlighet og effekt, viser en økende bekymring for økologien, ikke økonomien. Under CEO Roundtable i august i 2019 uttrykte næringslivstoppene ansvaret de har for å lede sine selskaper til fordel for aksjonærer, og alle aktører. Dette indikerer en økende erkjennelse av behovet for endring.

Siden lanseringen av FNs bærekraftsmål har bedrifter, regjeringer og sivilsamfunn sett på hvordan de 17 målene og 244 indikatorene kan reflektere dagens aktiviteter. Vi har 10 år igjen til å nå bærekraftsmålene. Vi må bevege oss fra samtaler, til endring. De 17 målene må brukes til å fornye forretningsmodeller, ikke beholde de som de nå er.

Leidar har støttet en rekke selskaper og ledere ved Verdens Økonomiske Forum i snart ti år og i år skal vi, som i fjor, bistå SDG-teltet i Davos med kommunikasjon.

Hvis du skal til Davos for første gang, ønsker å få mer ut av din deltagelse eller å delta i debatten, ta kontakt med Ingrid Helsingen Warner.

Les mer om programmet for årsmøte her.