Avinors markeds- og kommunikasjonsdirektør Egil Thompson begynner i Leidar

-Dette er en strålende dag for oss! Egil har utført krevende kommunikasjonsoppgaver på toppen av norsk nærings- og samfunnsliv i mange år. Det er et skikkelig løft for Leidar når han velger å begynne hos oss, sier Per Bjørkum, daglig leder i Leidar Norge.

Thompson skal lede avdelingen for Strategisk Kommunikasjon, som bistår norske og utenlandske bedrifter og organisasjoner med kommunikasjonsoppgaver. Det er planlagt for vekst og flere ansettelser i det neste halvåret.

Egil har vært konserndirektør for Kommunikasjon og marked i Avinor i 9 år, og har hatt ansvaret for utvikling av områdene kommunikasjon, markedsføring og merkevare, interessentdialog og bærekraft. Han har inntil nylig også hatt ansvar for Avinors kommersielle inntjening, og sørget for å balansere forholdet mellom inntjening og passasjeropplevelser. Før Avinor hadde Thompson kommunikasjonsvaret i Storebrand i 12 år. Han har dermed solid erfaring fra både private og statlige selskaper.

-De beste kommunikasjonsrådgiverne har selv hatt kommunikasjonsansvar, det er en uvurderlig erfaring når man selv skal gi råd, sier Per Bjørkum. Han begynte som daglig leder i Leidar Norge 1. mai i år.

Egil har også vært journalist i NTB og redaksjonsleder i Aftenposten.

-Nå har jeg hatt det helhetlige ansvaret for kommunikasjon og merkevare i to store virksomheter i drøyt 20 år. Jeg har jobbet med alle sider av kommunikasjonsfaget, både strategisk og operativt. Nå gleder jeg meg til å dele mine erfaringer med andre, bli kjent med mange nye bransjer, være med å utvikle Leidar og selv bli utfordret, sier Thompson.

Thompson begynner i Leidar 1. november 2021