Navigere

Med en klar retning navigerer du optimalt i et stadig mer komplisert landskap. Sammen utvikler vi din historie og identitet, samtidig som vi definerer hvordan du kan fremstå som unik og skape konkurransekraft.

Samfunnsansvar

Det forventes mer av virksomheter i dag enn tidligere. Du må være åpen, troverdig, ærlig og det må være samsvar mellom hva du selger, står for og sier. Samfunnsansvaret til virksomheter blir stadig mer krevende å imøtekomme. Bedrifter som lykkes med å lede på samfunnsansvar, vinner ofte i lojalitet og på børsen. Skal du skape konkurransekraft må du sette standarder og stå for noe – klart og tydelig.

”Thought Leadership” er bygget på unik innsikt og reell kompetanse. Vi benytter vår lange erfaring, dype analysekapasitet og innsikt i det globale landskapet til å støtte virksomhet til å bli ”thought leaders” og agendasettende i de miljøene som er viktig for dem.

Historiefortelling

En god historie skaper forståelse og støtte; treffer du folk i hjertet, vil de engasjere seg. I dagens sosiale og travle kommunikasjonssamfunn fôres vi med informasjon hele tiden – bare de ekstraordinære historiene får oss til å stoppe og reflektere.

Vi jobber med historiefortelling på flere nivåer. Vi finner urhistorien, kjernefortellingen som fortelles over tid. Så skaper vi prosesser og aktiviteter som bringer frem de mange små og gode historiene som underbygger urhistorien. Deretter tar vi historiene ut i alle de riktige kanalene. Endelig trener vi ledere og grupper til å bli historiefortellere – slik at de kan bruke historier som et kraftig virkemiddel i markedsføring og kommunikasjon.

Opinionspåvirkning

Enten du skal kjøpe en ny bil eller stemme, så spør du den som du stoler på – den som har den riktige erfaringen: Den aller fremste påvirkningsformen i dagens samfunn er fra person til person. I nettsamfunnet er noen større påvirkere enn andre. Derfor må du vite hvordan du skal finne påvirkerne og få engasjert dem i dialogen.

Opinionspåvirkning, eller ”advocacy” er en vitenskap. Leidar er partner med det internasjonalt anerkjente universitetet ”The Graduate Institute” i Genève. Her kjører vi nå ledelsestrening for femte år på rad, og programmet får veldig god tilbakemelding. Det beste av de tjue dagene trening som dette programmet omfatter, har vi tatt med oss inn i våre egne prosesser. Vi kan hjelpe deg å drive opinionspåvirkning på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Ved å skape godt agendasettende innhold og vite hvordan vi skal aktivere aktører, skaper vi resultater for våre oppdragsgivere.

Krisehåndtering

En dårlig håndtert krise kan ødelegge enhver virksomhets rykte og konkurranseevne over natten. Noen ganger kan kommunikasjonskrisen bli mye større enn krisen i seg selv.

Leidar er spesialisert på å trene ledelsen i krisekommunikasjon ved å levere realistiske krisescenarioer som de må øve seg på. Leidars løsninger for krisekommunikasjon hjelper bedrifter med å identifisere potensielle kriser samt å forberede og etablere planer for krisescenarioer. Leidars ambisjon er å hjelpe våre kunder til å unngå kriser i første omgang – og til å håndtere potensielle kommunikasjonskriser på best mulig måte når de inntreffer.

Kommunikasjonstrening

Føler du deg utlært, er du ikke utlært, men ferdig, sier et gammelt ordtak. Effektiv kommunikasjon er avgjørende i ledelse og all virksomhet mot interessegrupper. Derfor er en stor del av vår virksomhet bygget rundt deling av vår kompetanse og trening. Leidar imøtekommer både enkeltpersoners- og organisasjoners behov. Alle opplæringsprogram kan skreddersys etter deltakernes behov. Vi har spesialisert oss på trening som skaper gode kommunikatorer.