Victoria Engebretsen

Victoria starter sin karriere i Leidar som intern på sitt siste år som masterstudent i politisk kommunikasjon og ledelse ved Copenhagen Business School. Mastergraden fokuserer på kommunikasjon på tvers av privat, offentlig og frivillig sektor. Hun fordyper seg i bærekraftskommunikasjon og organisasjonskultur.

Victoria har bakgrunn fra sammenliknende politikk og fullførte sin bachelorgrad i 2018 ved Universitet i Bergen. Tilhørende har hun også et utvekslingsopphold i internasjonale relasjoner fra Universita Roma Tre i Italia. Etter endt bachelorgrad var Victoria studentpraktikant for Universitetet i Bergens Brusselkontor. Der bisto hun i å styrke UiBs engasjement og tilstedeværelse i Brussel, og gi konkret hjelp til forskere som ønsker å bygge nettverk eller etablere konsortier. Videre var Victoria studentpraktikant i Utenriksdepartementet, ved ambassaden i Bratislava, Slovakia. Der bidro hun med å promotere EØS-midlene, seminarer og konferanser arrangert av ambassaden og samarbeidspartnere, utforming av rapporter og innholdsproduksjon til nettsider og sosiale medier.

Under studietiden har Victoria hatt en rekke frivillige verv. Under bacheloren var hun visepresident i det nasjonale styret i Erasmus Student Network, og engasjerte seg på vegne av den internasjonale studentpolitikken. Hun hadde også flere verv ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen, og var blant annet leder for fagutvalget ved instituttet og studentmedlem i utformingen av et nytt informasjonssystem for universitetet. I København er hun en del av klimaforeningen ved CBS og kvalitetsutvalget ved studiet.

Telefon: +47 976 53 061
victoria, engebretsen / leidar, com