Tuva Kleveland Spiten

Tuva jobber som intern i Leidar Norway. Med bakgrunn i og interesse for politikk, beslutningspåvirkning og kommunikasjon bistår hun kunder med research, interessentanalyser og innholdsproduksjon.

Tuva er på sitt siste år som masterstudent i politisk kommunikasjon og ledelse ved Copenhagen Business School, hvor hun studerer kommunikasjon på tvers av privat, offentlig og frivillig sektor. Som en del av sitt tredje semester jobber hun som intern hos Leidar.


Tuva har bakgrunn fra sammenliknende politikk og fullførte sin bachelorgrad i 2016 ved Universitet i Bergen. I løpet av sin tid som student i Bergen var hun studentpraktikant ved Gulating Lagmannsrett, gruppeleder for den studentdrevne festivalen UKEN og hadde flere verv ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Etter endt bachelorgrad var Tuva studentpraktikant i Utenriksdepartementet, ved generalkonsulatet i Houston, Texas. Der bistod hun i næringsfremmende arbeid, seminarer og konferanser arrangert av konsulatet og samarbeidspartnere, utforming av rapporter og konsulære saker.  

Telefon: +47 468 28 304
Tuva, Spiten / leidar, com