Tuva Kleveland Spiten

Med bakgrunn i og interesse for politikk, beslutningspåvirkning og kommunikasjon bistår Tuva bedrifter, organisasjoner og ledere med blant annet medierelasjoner, budskapsutvikling og bærekraftskommunikasjon.

Tuva startet sin karriere i Leidar som intern på sitt siste år som masterstudent i politisk kommunikasjon og ledelse ved Copenhagen Business School. Mastergraden fokuserte på kommunikasjon på tvers av privat, offentlig og frivillig sektor og hun fordypet seg i krisekommunikasjon, bruken av sosiale medier i organisasjoner og utenrikspolitisk kommunikasjon. Tuva fullførte sin utdanning i 2019.

Etter endt bachelorgrad var Tuva studentpraktikant i Utenriksdepartementet, ved generalkonsulatet i Houston, Texas. Der bistod hun i næringsfremmende arbeid, seminarer og konferanser arrangert av konsulatet og samarbeidspartnere, utforming av rapporter og konsulære saker.

Tuva har bakgrunn fra sammenliknende politikk og fullførte sin bachelorgrad i 2016 ved Universitet i Bergen. I løpet av sin tid som student i Bergen var hun studentpraktikant ved Gulating Lagmannsrett, gruppeleder for den studentdrevne festivalen UKEN og hadde flere verv ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen.

Telefon: +47 468 28 304
Tuva, Spiten / leidar, com