Rolf Olsen

Rolf Olsen er gründer av Leidar og styreleder i Leidar Norway. Han kan se tilbake på mer enn 35 år innenfor kommunikasjonsbransjen, hvorav de siste 25 årene på internasjonalt nivå. Han var som administrerende direktør for Europa, en av nøkkelspillerne i etableringen av Weber Shandwick som verdens ledende PR-byrå. Til byrået kom han etter to runder med lederroller på Europeisk og globalt nivå i to amerikanske Fortune 50-selskaper.

Rolf har hatt ansvar for alt fra store annonsekampanjer til lobbyvirksomhet, og har vært medlem av ledergrupper i flere virksomheter med omsetning opp mot 50 milliarder NOK. Han har ledet krisehåndteringen i noen av de mest dramatiske omstillingene innenfor internasjonalt næringsliv, både som leder på innsiden og som konsulent.

Helt siden han etablerte seg som rådgiver i 2001 har han vært involvert i arbeidet med kommunikasjonsstrategier for flere av de aller største bedriftene i Norge, og på verdensbasis. Siden juli 2009 har han vært dedikert til arbeidet med å bygge Leidar til å bli et internasjonalt kommunikasjonsselskap.

Før han flyttet til Geneve i 1989, var han informasjonssjef i Norge for Digital, vaktsjef i Nationen, informasjonssjef i Norges Handikapforbund og informasjonsmedarbeider på Stortinget. Han har også vært engasjert i organisasjonsarbeid og politisk virksomhet.

Rolf er også engasjert av the Graduate Institute, et av Europas ledende universiteter innenfor international affairs, hvor han har utviklet egne programmer for opinionspåvirkning og krisekommunikasjon. Han er styremedlem i flere internasjonale selskaper.

Telefon: +41 22 365 99 60
rolf, olsen / leidar, com