Maiken Prestmo

Kommunikasjonsrådgiver

Maiken har en bachelor i Political Science fra Long Island University i New York, og en mastergrad i bærekraft og internasjonal politikk fra NTNU. Hun har jobbet innen politikk, næringsliv og i ideelle organisasjoner, og vært trainee i FN og ved NHOs kontor i Brüssel. Effektiv kommunikasjon på områder som helse, bærekraft og næringspolitiske rammevilkår er Maikens kjernekompetanse. Maiken har også bred erfaring med å arrangere politiske møter og konferanser, utvikle nettinnhold, skrive og faktasjekke innlegg og artikler, og håndtere sosiale medier.