Lutz Meyer

Seniorrådgiver

Kommunikasjonsstrategi

Lutz utvikler kommunikasjons- og påvirkningsstrategier for internasjonale organisasjoner og gir råd om organisatoriske strukturer knyttet til implementering av bærekraftstrategier.

Hans karriere inkluderer mer enn fire tiår i ledende internasjonale PR-byrå.

Han var sentral i arbeidet med å bygge opp Weber Shandwick som ett av verdens ledende PR byråer, og var leder for selskapets operasjoner utenfor USA.  Lutz kan bidra både på tysk og engelsk.

Lutz arbeider på tvers av kontorene i Brussel, Geneve og London