Kristoffer Mørk Hansen

Kristoffer har 15 års erfaring som designer og er opptatt av å jobbe frem sterke visuelle uttrykk som formidler enkelt. Med fokus på godt håndverk og detaljer har han de siste årene jobbet mye med design av infographics, spesielt internasjonale forskningsrapporter og innenfor bærekraft, der kompliserte budskap skal forenkles og forklares visuelt. Han har også lang erfaring med å utvikle visuelle konsepter innenfor bolig- og eiendomsbransjen.

I 2004 ble Kristoffer ansatt som designer i Gandalf Kommunikasjon, som i 2012 ble til Leidar. I 2011 etablerte han designbyrået Pitbull Design, som senere ble fusjonert med Leidar.

Kristoffer er utdannet grafisk designer ved Norges Kreative Fagskole, har en kombinert bachelor i visuell kommunikasjon og fine arts fra The University of Newcastle i Australia, og har fagbrev som Mediegrafiker. 

Telefon: +47 473 97 522
kristoffer, m, hansen / leidar, com