Ingrid Helsingen Warner

Ingrid Helsingen Warner

Ingrid er en erfaren kommunikasjonsrådgiver som bistår kunder med å agendasettende kommunikasjon og kampanjer. Hennes spisskompetanse er å utvikle strategier for virksomheter som ønsker å posisjonere seg både i Norge og internasjonalt. I tett oppfølging med kunden bringer hun ut nyheter og unik innsikt til de riktige målgruppene gjennom tradisjonelle- og sosiale medier.

Ingrid har utviklet og leder Leidars «Global Press Office». Hun profilerer kunder i internasjonale medier igjennom intervjuer med for eksempel CNN og Financial Times, og ved globale arenaer som World Economic Forum. Ingrid deler gjerne sin inspirasjon og lidenskap for det stadig skiftende mediebildet, og har trent mer enn 300 ledere i sosiale medier.

Ingrid begynte sin karriere som konsulent ved Weber Shandwick Sveits hvor hun bisto globale kunder innen energi-, teknologi- og helsesektoren. I løpet av denne perioden var Ingrid regional kommunikasjonsansvarlig for Afrika og Latin-Amerika ved StatoilHydro.

Ingrid er fullt engasjert i å skape liv i den «globale landsbyen» der stemmene blir hørt, mennesker inspirert og de riktige personene kjenner hverandre for å håndtere de komplekse utfordringene vår verden står overfor. Hun har etablert Minds of Oslo. Ingrid har en bachelorgrad i politikk og internasjonale studier fra Universitetet i Warwick i Storbritannia, hun er universitetets alumnirepresentant i Norge og lærer arabisk.

Telefon: (+47) 948 78 886
ingrid, h, warner / leidar, com