Helena Østrem Øgård

Helena er intern hos Leidar og bistår bedrifter og organisasjoner med research.

Helena ble nylig ferdig med en mastergrad i Politisk kommunikasjon og ledelse ved Copenhagen Business School. Hun har studert kommunikasjon på tvers av privat, offentlig og frivillig sektor med fokus på å forstå de politiske og strategiske sidene ved organisasjoner, og har fordypet seg i krisekommunikasjon, endringsledelse og næringsliv og menneskerettigheter. Helena er opptatt av bærekraftskommunikasjon og skrev masteroppgave om hvordan selskaper kan integrere etiske mål i virksomheten slik at disse ikke oppfattes som en motsetning til strategiske mål, men en forutsetning.

Helena har en bachelorgrad i Offentlig administrasjon og ledelse fra Universitetet i Oslo. Som en del av bacheloren var hun på utveksling i USA ved University of California, Berkeley. I tillegg til studiene har Helena vært studentpraktikant i Utenriksdepartementet, ved den norske ambassaden i København. På ambassaden var hun med på å utforme rapporter, bidra på det konsulære område, utvikle det dansk-norske samarbeidet gjennom eksempelvis å tilrettelegge for arrangementer, samt at hun bidro med innholdsproduksjon til nettsider og sosiale medier. Helena har også vært frivillig i både Redd Barna og i den norske Sjømannskirken i København.

Telefon: +47 97 41 22 74
helena, oegaard / leidar, com