Digitale arrangementer

Covid-19 pandemien har satt en stopper for en rekke fysiske arrangementer som internarrangementer, pasientgrupper, og møteplasser for næringsliv, politikk og akademia inkludert Arendalsuka. Samtidig har Norge blitt digitalisert i rekordfart og mange bedrifter ønsker å gjennomføre arrangement digitalt. 

Webinar

Webinarer er en effektiv løsning for å nå få med flere deltagere fra hele landet samt foredragsholdere fra hele Norge. Det er lettere å organisere et webinar enn det er å organisere et fysisk arrangement, samtidig som kostnaden er betydelig lavere og barrierene for å delta er tilnærmet borte. 

Livestream

Livestream over eksempelvis egen nettside, YouTube eller Facebook er en annen måte å nå flere på digitalt. Leidar har et eget studio til to personer med skjerm som ligger sentralt i Oslo. Vi sikrer en livestreamsending som senere kan klippes sammen med presentasjon og annet materiell til en film. Leidars filmteam kan bistå med regissører, animatører, produsent, teknisk bistand og klipp av en livestreamsending.  

For å bygge gode digitale arrangementer er det viktig å:  

  1. Utarbeide et tydelig mål og bli enige om formatet: Skal det være mindre samtaler over Microsoft Teams som et rundbordsmøteformat, livestream via din nettside, Facebook side eller YouTube kanal for å nå mange eller et webinar med samtaler og forelesninger? Hva med å se på Hopin som er utarbeidet for digitale arrangementer, Zoom eller GotoWebinaro som verktøy?  
  1. Design en visuell identitet: En visuell identitet vil sørge for at arrangementet har en unik identitet og et særpreg deltagerne vil huske. Profilen må inkludere fonter, farger og være tilpasser digitale flater.
  1. Foredragsholdere: Nå kan man få hvem som helst som foredragsholder uten reisekostnader eller med hensyn til geografi. Det er viktig å finne personer som har en tydelig stemme, er eksperter på temaet, eller er mindre kjent.  
  1. Utarbeide innhold: Jobbe med foredragsholderne for å utarbeide et tydelig konsept og innhold. Er målet en samtale med en ekspert, et intervju eller at ekspertene skal kunne snakke sammen. Digitale flater krever gode moderatorer.  
  1. Sikre deltagere: Finne ut hvem som bør inviteres og hvordan sørge for at de får invitasjoner og kan lett registrere seg?  
  1. Registreringsside for deltagere: Noen plattformer tilbyr dette igjennom sine tjenester eller så kan Leidar bistå med å sette opp en nettside og sikre registreringer.  
  1. Markedsføre arrangementet: Om du ønsker å nå så mange som mulig så er det nå mulig å markedsføre arrangementet som et eget arrangement over LinkedIn. Bruk korte filmer på tvers av sosiale medier, i invitasjonen, og innhold på nettsiden for å nå så mange som mulig.  
  1. Korte arrangementer er best: Hva med å øke frekvensen på arrangementet istedenfor å ha et halvdagsseminar? Taler bør holdes til maks 12 minutter og arrangementer til 50 minutter.  
  1. Lag film av arrangementet: Vurder om en egen film om arrangementet bør utarbeides og gjøres tilgjengelig over sosiale medier eller til de som registrerte seg men som ikke kunne delta?  
  1. Følg opp med deltagerne: Vær sikre på å måle hva de syns om arrangementet, hvordan du kan forbedre deg, og ta vare på fellesskapet som en konferanse i dag kan bli dersom man lager et digitalt arrangement. 

Send en e-post til contact@leidar.com dersom du ønsker å høre hvordan vi kan bistå din bedrift med å lage et digitalt arrangement. 

Caser – Digitale arrangementer

Sjøkartkonferansen.20

Digital konferanse om bruk av sjøkart for Kartverket.

Les mer

SDG-teltet

En digital møteplass hvor man kan snakke om mulighetene og utfordringene ved fremtidens næringsliv.

Les mer

Circularity Gap Report Norway

Digital lansering av rapport om status på sirkulærøkonomi i Norge.

Les mer