Kommunisere

Vi finner kanalene, mediene og virkemidlene som er mest effektive for å fortelle historien, til de vi ønsker å fortelle den til. Vi skaper engasjement og de resultatene som du ønsker.

Kommunikasjonsstrategi

Når kommunikasjonen får et samspill mellom mange aktører i forskjellige media og på forskjellige arenaer, får vi de beste resultatene.

Som ett av de få komplette fullservice kommunikasjonsbyråene i Norge, kan Leidar tilby unik innsikt i de forskjellige virkemidlene og kanalene. Vi er vant til å jobbe sammen i team og vi jobber sammen utfra en felles prosess og metode.

Webutvikling og -tjenester

Digitale plattformer er navet i kommunikasjonen. Ved å tenke digitalt fra starten og ha våre digitale eksperter med oss hele vegen, optimaliserer vi web-løsninger og sørger for effektiv kommunikasjon ved et hvert fremstøt. Et dedikert nettsideutviklingsteam produserer interaktiv design for hovednettsider, micronettsider, blogger og andre web-baserte kommunikasjonsverktøy.

Vi skreddersyr webapplikasjoner, internett- og intranettsider og kommersielle- så vel som sosiale kanaler.

Film

Hvordan ser kommunikasjonshverdagen ut? Tenk over det, og så tenk på hva som er den mest effektive kommunikasjonsformen! Det er blitt tyngre å lese, film er lettere tilgjengelig. Vi er sikre på at vi beveger oss i retning av mer visuell kommunikasjon med god filmskapning i hovedrollen.

Film og historie går hånd i hånd hos oss. Film må være historiefortelling, og jo mer vi får lov til å jobbe med historien, jo mer kraftfullt blir det. Vi leverer primært tre typer film: Instruksjonsfilm, presentasjonsfilm og fortellinger til messer, nettsider og sosiale medier.

Les mer

Omdømmebygging

Et godt omdømme kan gi ekstra fart, men det kan også bremse virksomheten. Det er større grunn til å være fokusert på omdømme nå enn tidligere. Det er også blitt mer vanskelig nå enn det har vært i et historisk perspektiv.

I dagens intense kommunikasjonssamfunn har omdømmeideen fått ny vital kraft. Sosiale medier er årsaken til denne nye vitaliteten. Det frie ord har fått nytt spillerom og mange snakker ”rett fra levra”. Godt og dårlig omdømme flytter på seg mer og raskere enn tidligere. Det er vanskeligere å kontrollere hva som skjer – kanskje har sannheten fått bedre mulighet til å feste seg enn tidligere. Hva som sies og skrives på Internett har et evighetsperspektiv, så vi kan ikke tillate oss å snuble.

Et vellykket kommunikasjonsprogram integrerer sosiale medier – det er ikke lenger et valg. Vi hjelper våre kunder med å forstå det sosiale media landskapet, hva interessegruppene diskuterer og hvordan best formidle en story gjennom de riktige kanalene.

Fra tradisjonelle til sosiale medier, vi har et stort utvalg av tjenester for å støtte deg i omdømmebyggingen både på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Kommunikasjonskampanjer

“Forget words like ‘hard sell’ and ‘soft sell.’ That will only confuse you. Just be sure your advertising is saying something with substance, something that will inform and serve the consumer, and be sure you’re saying it like it’s never been said before.”

Legenden Bill Bernbach har gitt oss flere visdomsord om kommunikasjon enn noen annen. ”Si noe med substans, noe som vil informere og tjene forbrukeren, og vær sikker på at du sier noe som aldri er blitt sagt før.”

Vi bringer merkevaren til live. Vi leverer idé, design, og implementering av de kreative løsningene. Bredden og sammensetningen av teamet gjør at vi ser på mulighetene fra mange vinkler, og vi lar ingen ting stoppe oss for å finne fram til gode ideer og skape engasjement.

Analyse og måling

Navigering funger ikke uten et skikkelig kart. Vi bruker analyse og måling på alle nivåer i strategi og utviklingsarbeidet. Leidar kombinerer forskning med sterke analytiske kunnskaper. Vi fokuserer på å tilby innhold til strategiene og vurderer implementeringen av dem.

Arrangementer, Arendalsuka og Verdens Økonomiske Forum

I flere år har vi bistått kunder med planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer, konferanser og samtaler i Norge og internasjonalt. Vi organiserer store samtaler som inspirerer og mindre samtaler som endrer. Vi vet at strategisk kommunikasjon handler om mer enn planer, og finner synergier i alt fra planlegging til gjennomføring, både visuelt og kommunikativt. Vårt mål er å skape en engasjerende arena med et tydelig etterlatt inntrykk, enten det er et internarrangement, paneldebatt, seminar, lansering, messe eller rundbordssamtale.

Digitale arrangementer

Covid-19 pandemien har satt en stopper for fysiske arrangementer. Leidar kan bistå med å flytte fysiske arrangementer til å bli digitale arrangementer samt å utarbeide digitale arrangementer. Dette inkluderer webinarer eller livestream av fysiske arrangementer. Leidar bistår deg med valg av digital plattform, studio, tekniske løsninger, programutvikling og valg og briefing av talere i forkant av arrangementene. Vi gir også bistand ved gjennomføringen samt markedsføring og oppsummering av arrangementene. Vi kan hjelpe deg med å skape en engasjerende arena om det er et heldigitalt eller deldigitalt arrangement, konferanse eller rundbordsmøte.

Les mer om digitale arrangementer her.