Hva er egentlig status på bærekraftsarbeid i norsk næringsliv?

Pernille Stensli
Pernille Stensli
26.06.2019

Media spiller en stor rolle i hvordan folk flest oppfatter begrepet bærekraft; selv for de som jobber med det til daglig. Det er en overflod av artikler om CO2 utslipp og engangsplast, og selv om det helt klart er svært viktige områder innen bærekraft er det flere aspekter ved bærekraft som blir oversett eller kanskje ikke ansett som en del av en bærekraftsstrategi.

20. juni 2019 ble «State of Sustainability 2019» lagt frem av Sustainability Hub Norway i Oslo. Leidar har vært med å utforme undersøkelsen, analysere funnene, skrive og designe rapporten. Rapporten bygger på fjorårets undersøkelse og er basert på en undersøkelse av 173 respondenter som jobber med bærekraft i en eller annen form i ulike bransjer i Norge.

I rapporten kommer det tydelig frem av de aller fleste at klima og miljø var de desidert viktigste prioriteringsområdene innenfor bærekraft, og de fleste hadde høyest fokus på overholdelse av regler og forskrifter, sammenlignet med for eksempel effektivitet. Men å være bærekraftig er mer enn å være grønn.

Med andre ord ser vi at fokuset på bærekraft i norsk næringsliv er ganske likt fokuset til media. Kun 8,7 prosent av respondentene hadde primærutdanning innen bærekraft, og ikke så overraskende så jobber mange med bærekraft for første gang. Spørsmålet er da om vi lar oss påvirke for mye av det offentlige narrativet, mer enn vi påvirker den? Her har vi som jobber med kommunikasjon et ansvar for å belyse områder innen bærekraft som ikke bare går på å redusere negativ påvirkning, men også hvordan vi skaper god positiv innvirkning.

Vi har viljen, men mangler kompetansen.

Det som er veldig positivt med undersøkelsen er at vi ser at det er et stort engasjement og mye vilje for å jobbe med bærekraft, og å gjøre en god jobb. De som jobber med bærekraft rapporterer at de opplever stor grad av tillit og ansvar fra ledelsen, og at bærekraftsarbeidet gjør jobben deres mer meningsfull. Samtidig svarte nesten halvparten at de ikke har nok ansatte som jobber med bærekraft, og hele 79,8 prosent mener det er et behov for mer informasjon og bedre rammeverk for å rapportere på organisasjonens påvirkning på bærekraft.

Funnene fra rapporten er en påminnelse til oss alle om å stoppe opp og evaluere hvor vi selv har kompetansehull som må tettes, hva som påvirker oss og hvilket handlingsrom vi har for å påvirke bærekraft og samtalene rundt temaet. Hvordan bærekraft blir kommunisert har en innvirkning på hvordan det blir prioritert. Og det er vårt ansvar.

Last ned State of Sustainability 2019 her.

Les vår case fra arbeidet med rapporten her.