Design og konseptutvikling

Gjennom vårt designarbeid utvikler vi løsninger som skaper verdi for våre kunder og levendegjør deres merkevare. Vi leverer konsept- og idéutvikling, digital markedsføring, sosiale medier, design og animasjon.

 

Merkevareidentitet

Et klart visuelt språk bidrar til å styrke bedriftens posisjon, gjenkjennbarhet og omdømme. Våre designere bistår med utvikling av riktig visuelt uttrykk med forankring i bedriftens overordnede strategiske mål.

 • Merkevare- og designstrategi
 • Navneutvikling
 • Logo og visuell identitet
 • Ikoner, infografikk og illustrasjoner
 

Digitalt design

På digitale flater bidrar vi med å skape god brukeropplevelser, velfungerende tekniske løsninger og et konsistent visuelt språk.

 • Nettsidedesign
 • Rapporter som interaktiv pdf
 • Animasjoner
 • Universell utforming
 

Kampanje- og konseptutvikling

I samarbeid med vår omdømmeavdeling utvikler vi kampanjer som skaper engasjement i din ønskede målgruppe.

 • Målgruppeanalyse
 • Konseptutvikling
 • Design i alle formater
 • Oppfølging og publisering gjøres i vår digitale avdeling
 

Rapporter og malverk

Vi leverer design til alle flater hvor din bedrift er synlig og har lang erfaring med både rapporter og malverk.

 • Årsrapporter
 • Kvartalsrapporter
 • Avanserte malverk til office-pakken
 

Kontakt