Visualisere og kommunisere forskning: Hvordan nå FNs bærekraftsmål?

Stockholm Resilience Centre & BI Norwegian Business School utførte et forskningsprosjekt for å finne ut om det er mulig å oppnå FNs 17 globale bærekraftsmål innenfor klodens tålegrenser, og hva som må til for å klare dette. Er bærekraftsmålene egentlig bærekraftige? Basert på historiske tall, fakta og avanserte algoritmer utførte de en kvantitativ scenarioanalyse av økonomiske, sosiale, klima- og miljøendringer. Forskningen resulterte i fire scenarioer fra 1970 til 2050.

Utfordring:

Formulere, visualisere og kommunisere forskningsrapport om bærekraft og FNs bærekraftsmål for et bredt publikum, og samtidig øke kredibiliteten og entusiasmen til både forskerne og målgruppen. Utvikle grafisk profil til både en én-timers presentasjon og til en 12-minutters TED Global talk om prosjektet.

 

Løsning:

Gjennom kartlegging av prosjektet og samtaler med forskere, ble presentasjonens fremdrift og logikk tydeliggjort. Ved å inkludere prosjektets data og resultater, ble rapportens struktur, tekst og design skapt.

Rapporten sammenligner faktiske data med prognoser på utvikling, og det presenteres ved fire ulike scenarier for fremtiden. Gjennom flow-charts med ulike valgmuligheter og påfølgende spor for de ulike valgmulighetene, blir de fire scenariene presentert som logiske slutninger det er enkelt å følge. Bevisst valg og bruk av farger skaper et logisk, oversiktlig inntrykk for publikummet. Det ble tildelt en egen farge per verdensdel, som igjen ble brukt på kartene for å vise tilhørighet. De fire scenarioene ble også tildelt en egen farge og fargene gir assosiasjoner til trafikklys. På denne måten blir grønt assosiert med en positiv prognose, og rødt en negativ. Presentasjonen har tydelige titler, calls to action og språket i presentasjonen er enkelt å forstå for å nå flest mulig.

Resultatet ble en forskningspresentasjon som er tilnærmelig og forståelig for et bredt publikum. Fokuset forblir på resultatene og understreker rapportens hovedbudskap: Hvordan nå FNs bærekraftsmål innen planetens tålegrenser? Følg samtalen på sosiale medier #SDGinPB.

«Leidar tok oppgaven med stort engasjement og har jobbet frem tydelige budskap som både visualiseres og kommer frem gjennom tydelige meldinger i presentasjonen av #SDGinPB-prosjektet. Konsulentene på teamet har vært fleksible, lette å jobbe med gjennom mange interaksjoner. Nå gleder jeg meg over å kunne bruke presentasjonen fra dette gode samarbeidet til å få forskernes budskap ut til folket.» Per Espen Stoknes