Verdens Økonomiske Forum – Hvordan navigere et av verdenes viktigste møteplasser?

Utfordring: Verdens økonomiske forum (World Economic Forum også kjent som WEF) er et av verdens viktigste møteplasser, og kanskje spesielt med tanke på de utfordringene det internasjonale miljøet har stått opplevd det siste året. Årets møteplass er flyttet fra sin tradisjonelle plassering i Davos, Sveits, i januar til Davos Agenda Week 25. – 29. januar og til Singapore 25. – 28. mai. I 2020 var blant annet teknologi, helse og geopolitikk på agendaen. I 2021 blir nye utfordringer og muligheter fremhevet, ofte definert av den globale risiko rapporten.

Med 3.000 toppledere fra ulike bransjer, politikere, investorer, akademia, sivilt samfunn og med et omfattende program, hvordan organiserer og planlegger ledere best slik at de skaper meningsfylte samtaler med de riktige mennesker?

Leidar kan Davos

Leidar kan Davos. Leidar har støttet en rekke organisasjoner, selskaper og ledere ved Verdens Økonomiske Forum i over ti år og har de siste årene bistått SDG-teltet i Davos med kommunikasjon og prosjektledelse. Formålet er å bistå ledere, organisasjoner og bedrifter med å sette agendaen og fremme treffsikre budskap. Vi hjelper med å forme minneverdige utsagn, å sette budskapet på dagsordenen og å møte de riktige menneskene.

Pandemien har tvunget oss til å tenke annerledes. Siden lanseringen av FNs bærekraftsmål har bedrifter, regjeringer og sivilsamfunn sett på hvordan de 17 målene og 244 indikatorene kan reflektere dagens aktiviteter. Vi har under 10 år igjen til å nå disse målene sammen. Dette gjør at Leidar i samarbeid med partnere har satt opp årets SDG-telt digitalt. Teltet er et virtuelt møtepunkt for de åpne samtalene og store ideene for bedrifter og organisasjoner. Som i tidligere år, vil SDG-teltet, ha debatter, arrangementer og plass til de gode samtalene. At møteplassen er flyttet digitalt åpner opp for at langt flere enn tidligere har muligheten til å delta.

Vi tilbyr en rekke tjenester knyttet til deltagelse i WEF i Davos:

  • Utforming av budskap
  • Kartlegging av arrangementer
  • Kartlegging av interessenter
  • Planlegge og gjennomføre arrangementer
  • Planlegge bilaterale møter
  • Medierelasjoner

Hvis du har lyst til å utforske dine muligheter rundt Verdens Økonomiske Forum eller ønsker å arrangere egne digitale møteplasser, ta kontakt med Ingrid Helsingen Warner.