Salgsrekord for AFs boligprosjekt Thurmannsskogen

Utfordring: Da AF Gruppens boligprosjektet Kronenga i Lørenskog forble usolgt, ble vi invitert til å rebrande prosjektet. Med hele 60% av leilighetene solgt allerede på første salgsmøte har Thurmannskogen satt salgsrekord.

Gjennomføring: I samråd med kunden begynte vi med å omdøpe prosjektet etter an av Lørenskogområdets stamfedre. Under slagordet ”Hjertet søker alltid hjem” bygget vi historiefortellingen rundt verdier som trues av det moderne samfunnet: Thurmannskogen handler om godt naboskap. Om forutsigbarhet. Om langsom tid, grilling og pils. Om naturopplevelser, blåbærtuer der andre har tujahekk. Kampanjen benytter seg av alle kanaler, fra film, prospekt og boligvelger til visningssenter i med faktiske størrelser og vestvendt balkong.

«Leidar har vilje og gjennomføringskraft til å få til det ”umulige”. De er innovative og fremoverlente, likevel er deres valg og beslutninger alltid relatert til hva vi spør etter. For oss er de en solid og god samarbeidspartner, som både utfordrer og engasjerer oss.»

– TRINE HAAKONSEN, MARKEDSSJEF, MARKEDSKONSULENT, AF EIENDOM